НАЦИОНАЛНА КУПА- ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 2019


КК Калоян
КАТА инд. 2011г и по-малки момичета
Андреа Йорданова 5
КАТА инд. 2010г момичета
Божидара Тотева 5
КАТА инд. 2010г момчета
Калоян Петков 3
Иван Желев 7
КАТА инд. 2009г момичета
Адриана Бояджиева 2
КАТА инд. 2008г момичета
Никол Брайнова 7
Виктория Байчева 7
КАТА инд. 2008г момчета
Виктор Георгиев 5
КАТА инд. 2007г момичета
Велизара Костова 1
Грасиела Маринова 2
КАТА инд. 2007г момчета
Михаил Николов 3
КАТА инд. 2006г момичета
Мариела Петкова 2
КАТА инд. 2005г момичета
Рая Рускова 1
КАТА отборно 2011-2010г момчета
КК Калоян 3
КАТА отборно 2007 - 2006 момичета
КК Калоян 1
КУМИТЕ инд. 2009г момичета -34кг.
Адриана Бояджиева 1
КУМИТЕ инд. 2009гмомчета -30кг.
Кубрат Стойчев 5
КУМИТЕ инд. 2009г момчета -40кг.
Георги Миладинов 5
КУМИТЕ инд. 2008г момичета -32кг.
Никол Брайнова 1
Дария Стефанова 3
КУМИТЕ инд. 2008г момичета +44кг.
Виктория Байчева 2
КУМИТЕ инд. 2008г момчета -40кг.
Джем Балканджиев 5
КУМИТЕ инд. 2008г момчета -45кг.
Виктор Георгиев 1
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -40кг.
Грасиела Маринова 3
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -45кг.
Велизара Костова 3
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -50кг.
Стефания Денева 2
КУМИТЕ инд. 2007г момчета -47кг.
Михаил Николов 5
КУМИТЕ инд. 2007г момчета -52кг.
Калоян Тодоров 3
КУМИТЕ инд. 2006г момичета -54кг.
Мариела Петкова 2
КУМИТЕ инд. 2005г момичета +54кг.
Рая Рускова 1