Тодор Тодоров

Клуб СКК Спартак Плевен
набор 1999
КЮ 3
ДАН 0

последно участвал последни медали
дата проява дисциплина
2015-04-25 КУПА АЛЕКО КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг
дата проява дисциплина класиране
2015-04-25 КУПА АЛЕКО КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг 3