ВТОРИ ТУРНИР ПО ДЖОШИНМОН >>> ката инд.14-18г.момичета

търси:

Клуб ( 3 ) Участник ( 5 ) Роден на статус
КК Странджа-Йошинмон Кристина Малюкова 2003-02-28 Регистриран
Найя Марта Гайтанджиева 2003-04-13 Регистриран
Найя Вилияна Гьошева 2001-08-18 Регистриран
Найя Виолина Атанасова 2001-04-25 Регистриран
Тангра Вяра Димчева 1999-11-07 Регистриран