ВТОРИ ТУРНИР ПО ДЖОШИНМОН >>> ката отборно 10-18г.момчета

търси:

Клуб ( 2 ) Участник ( 6 ) Роден на статус
Найя Алекс Де Бребандер 2001-12-12 Регистриран
Найя Божидар Мирчев 2000-12-15 Регистриран
Найя Борислав Димитров 2000-02-04 Регистриран
Тангра Владимир Георгиев 2006-04-11 Регистриран
Тангра Добромир Стоянов 2001-02-23 Регистриран
Тангра Цветомир Стоянов 2004-08-12 Регистриран