Национална Купа - мъже и жени >>> Кумите инд. мъже -84кг.

търси:

Клуб ( 5 ) Участник ( 6 ) Роден на статус
КК Левски Спартак Велизар Колешански 1998-04-16 Регистриран
КК Ронин 11 Тодор Ранчев 2000-07-31 Регистриран
СК Никон Антонио Младенов 1994-10-13 Регистриран
СК Никон Антони Дамянов 1988-05-29 Регистриран
ЦПКДК Мартин Младжов 2000-06-01 Регистриран
ШКК Мак Доналд Александър Бараклийски 1995-11-20 Регистриран