Международна Купа АЛЕКО


СК Никон
Макивара до 7 год. момичета
Теодора Недялкова 1
Макивара до 8 год. момчета
Николай Цанев 7
Ката до 7 год. момичета
Теодора Недялкова 1
Ката до 8 год. момичета
Андреа Стоянова 1
Ката до 8 год. момчета
Николай Цанев 2
Ката до 9 год. момчета
Николай Дюлгеров 2
Никола Зафиров 3
Петър Владимиров 9
Радослав Ефтимов 9
Ката 10-11 год. момчета
Даниел Минчев 2
Ката отборно до 14 год. момчета
СК Никон 1
Кумите до 8 год. момичета -30кг.
Андреа Стоянова 2
Кумите до 8 год. момчета -35кг.
Николай Цанев 3
Александър Жеков 7
Кумите до 9 год. момчета -35кг.
Никола Зафиров 1
Радослав Петров 2
Радослав Ефтимов 3
Петър Владимиров 3
Владислав Ефтимов 9
Кумите до 9 год. момчета +35кг.
Красимир Дешев 1
Никола Пеев 7
Кумите 10-11 год. момчета +40кг.
Даниел Минчев 3
Кумите 12-13 год. момичета -45кг.
Елисавета Недялкова 1
Моника Илиева 3
Кумите 12-13 год. момчета -45кг.
Камен Иванов 1
Денислав Стоянов 2
Иван Петков 3
Кумите 12-13 год. момчета +45кг.
Роберто Петров 1
Камен Иванов 2
Кумите 14-15 год. момичета -50кг.
Йоанна Недялкова 2
Кумите 14-15 год. момчета -52кг.
Денислав Стоянов 3
Кумите 14-15 год. момчета +70кг.
Роберто Петров 2
кумите 10-11 год. момчета -32 кг.
Никола Цачев 1