Международен турнир ''Купа ПЛЕВЕН '2017"


КБИ Петромакс
макивара 6г. момичета
Рая Цветанова 1
София Христова 2
Магдалена Даковска 3
Симона Тодорова 3
макивара 6г.момчета
Георги Зопов 1
Александър Стоянов 2
макивара 7г. момичета
Ивена Даковска 3
макивара 7г. момчета
Иво Янчев 5
ката до 8г. момичета
Ивена Даковска 3
ката 14-15г. момичета
Любослава Литкова 1
Борислава Кирилова 2
Кармена Янкова 3
ката 14-15г. момчета
Евгени Йорданов 3
кумите до 10г. момчета +35кг.
Николай Минковски 1
Симеон Нинчев 2
кумите до 12г. момчета -40кг.
Габриел Зарков 5
кумите до 14г. момичета +45кг.
Христина Чинова 3
Анита Янкова 9
кумите до 14г. момчета -40кг.
Веселин Борисов 5
кумите до 14г. момчета -45кг.
Марио Парашкевов 3
кумите до 14г. момчета +45кг.
Максим Христов 2
кумите 14-15г. момичета -47кг.
Кармена Янкова 2
кумите 14-15г. момичета -54кг.
Борислава Кирилова 1
кумите 14-15г. момичета +54кг.
Любослава Литкова 2
кумите 14-15г. момчета -52кг.
Евгени Йорданов 2
кумите 14-15г. момчета -57кг.
Валентин Сачански 2
кумите 14-15г. момчета -63кг.
Никола Христов 1
кумите 16-17г. момичета -59кг.
Лили Игнатова 1
кумите 16-17г. момичета +59кг.
Веселина Веселинова 2
кумите 16-17г. момчета -55кг.
Цветослав Босилков 1
кумите 16-17г. момчета -61кг.
Теодор Димитров 1