Купа АЛЕКО 2018


ГКК Алеко
ката до 10 год. момчета
Златомил Златев 3
ката до 12 год. момчета
Антоан Александров 3
Алекс Заранков 7
ката до 14 год. момичета
Ева Миланова 2
ката до 12 год. отбор момчета
ГКК Алеко 1
кумите до 8 год. момчета -27кг.
Теодор Тодоров 3
Преслав Михайлов 3
кумите до 10 год. момчета -35кг.
Златомил Златев 1
кумите до 12 год. момчета +40кг.
Алекс Заранков 1
Антоан Александров 2
кумите до 14 год. момичета -45кг.
Мая Александрова 1
кумите до 14 год. момичета +45кг.
Ева Миланова 7
кумите до 14 год. момчета -45кг.
Теодор Тодоров 5
кумите до 14 год. момчета +45кг.
Захари Николов 3
кумите до 16 год. момчета -63кг.
Мартин Златев 1
кумите до 18 год. момчета -68кг.
Мартин Златев 3
кумите до 18 год. момчета +68кг.
Аспарух Мидов 3
кумите отборно момчета
ГКК Алеко 2