НАЦИОНАЛНА КУПА- ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 2019


СК Никон
КАТА инд. 2011г и по-малки момчета
Никола Николов 2
Андрей Стоянов 3
Мартин Петров 3
Георги Бойчев 5
КАТА инд. 2010г момичета
Емма Тедеско 1
Вероника Минчева 2
КАТА инд. 2010г момчета
Тихомир Тонов 5
КАТА инд. 2009г момчета
Дейвид Тедеско 1
Шамилъ Хамматов 2
КАТА инд. 2008г момчета
Димитър Здравков 3
КАТА инд. 2007г момичета
Преслава Добрева 3
Виктория Илиева 5
КАТА инд. 2007г момчета
Никола Зафиров 1
Радослав Петров 2
КАТА инд. 2006г момичета
Теодора Цанева 1
КАТА отборно 2011-2010г момчета
СК Никон 2
КАТА отборно 2009-2008г момчета
СК Никон 3
КУМИТЕ инд. 2009гмомчета -30кг.
Шамилъ Хамматов 1
Николай Алексиев 3
Мохамед Сели 5
КУМИТЕ инд. 2009г момчета -35кг.
Димитър Бояджиев 3
КУМИТЕ инд. 2009г момчета -40кг.
Дейвид Тедеско 2
Никола Михайлов 3
КУМИТЕ инд. 2009г момчета -45кг.
Валентин Вълев 2
КУМИТЕ инд. 2008г момичета -36кг.
Андреа Стоянова 1
КУМИТЕ инд. 2008г момичета -44кг.
Надежда Атанасова 2
КУМИТЕ инд. 2008г момчета -35кг.
Стефан Жеков 1
КУМИТЕ инд. 2008г момчета -40кг.
Александър Жеков 1
Николай Цанев 2
Димитър Здравков 5
КУМИТЕ инд. 2008г момчета +50кг.
Велимир Димов 3
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -35кг.
Лидия Златкова 1
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -40кг.
Преслава Добрева 1
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -45кг.
Йоанна Стоянова 1
КУМИТЕ инд. 2007г момчета -47кг.
Искрен Илиев 1
Радослав Петров 2
КУМИТЕ инд. 2007г момчета -52кг.
Никола Зафиров 1
КУМИТЕ инд. 2006г момичета -49кг.
Теодора Цанева 1
КУМИТЕ инд. 2006г момчета -45кг.
Матей Георгиев 2
КУМИТЕ инд. 2006г момчета +55кг.
Ивайло Йорданов 3
Красимир Дешев 3
КУМИТЕ инд. 2005г момчета -45кг.
Никола Илиев 1
КАТА инд. кадети 14-16г.
Владимир Назъров 5
КАТА инд. джуниори 16-18г.
Йован Атанасов 1
КАТА инд. мъже 16+
Йован Атанасов 3
КУМИТЕ инд. кадети -70кг.
Мартин Димитров 3
Даниел Минчев 5
КУМИТЕ инд. джуниорки -53кг.
Ивана Каменова 1
КУМИТЕ инд. джуниори -55кг.
Денислав Стоянов 1
Петър Керацов 2
КУМИТЕ инд. джуниори -61кг.
Иван Петков 3
КУМИТЕ инд. джуниори -68кг.
Йован Атанасов 5
КУМИТЕ инд. мъже -60кг.
Митко Колев 1
КУМИТЕ инд. мъже -67кг.
Кирил Кирилов 5
КУМИТЕ инд. мъже -84кг.
Антони Дамянов 2
КУМИТЕ инд. мъже +84кг.
Кристиян Гаврайлов 2
КУМИТЕ отборно мъже
СК Никон 1