6-та Карате Купа "Мемориал Светослав Иванов"

търси:

дисциплина общо
1 КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момичета 2
2 КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета 6
3 КАТА 6-7 годишни, 2 група жълти пояси, момчета 9
4 КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси,момчета 3
5 КАТА 8-9 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момичета 2
6 КАТА 8-9 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета 8
7 КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси,момичета 6
8 КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси,момчета 9
9 КАТА 8-9 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момичета 4
10 КАТА 8-9 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момчета 10
11 КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момичета 5
12 КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момчета 19
13 КАТА 10-11 годишни, момичета 7
14 КАТА 10-11 годишни, момчета 23
15 КАТА 12-13 годишни, момичета 1
16 КАТА 12-13 годишни, момчета 14
17 КАТА 16-17 годишни, момичета 5
18 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -30 кг. 25
19 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -35 кг. 12
20 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. +35 кг. 10
21 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -30 кг. 7
22 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -35 кг. 3
23 КАТА 16-17 годишни, момчета 3
24 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. +35 кг. 4
25 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -35 кг. 13
26 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -40 кг. 9
27 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. +40 кг. 15
28 КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. -35 кг. 6
29 КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. +35 кг 6
30 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -40 кг. 10
31 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -45 кг. 8
32 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. +45 кг. 11
33 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмичета кат. опън 3
34 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. -63 кг. 5
35 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. +63кг. 3
36 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмчета кат. +76 кг. 2
37 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмичета кат. -59 кг. 2
38 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмичета кат. +59 кг. 2
39 КАТА отборно 6-9г. момчета 7
40 КАТА отборно 6-9г. момичета 3
41 КАТА отборно 10-13г. момчета 4
42 КАТА отборно 10-13г. момичета 1