Държавно първенство за деца

търси:

дисциплина общо
1 КАТА инд. момичета 2010г. 9
2 КАТА инд. момчета 2010г. 18
3 КАТА инд. момичета 2009г. 5
4 КАТА инд. момчета 2009г. 12
5 КАТА инд. момичета 2008г. 13
6 КАТА инд. момчета 2008г. 15
7 КАТА инд. момичета 2007г. 7
8 КАТА инд. момчета 2007г. 10
9 КАТА инд. момичета 2006г. 5
10 КАТА инд. момчета 2006г. 11
11 КАТА инд. момичета 2005г. 4
12 КАТА инд. момчета 2005г. 5
13 КАТА инд. момичета 2004г. 7
14 КАТА инд. момчета 2004г. 2
15 КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -30кг. 6
16 КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -34кг. 4
17 КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -37кг. 1
18 КУМИТЕ инд. момичета 2008г. -40кг. 2
19 КУМИТЕ инд. момичета 2008г. +40кг. 1
20 КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -30кг. 7
21 КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -35кг. 11
22 КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -40кг. 5
23 КУМИТЕ инд. момчета 2008г. -45кг. 3
24 КУМИТЕ инд. момчета 2008г. +45кг. 1
25 КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -32кг. 2
26 КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -36кг. 4
27 КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -40кг. 3
28 КУМИТЕ инд. момичета 2007г. -44кг. 2
29 КУМИТЕ инд. момичета 2007г. +44кг. 2
30 КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -35кг. 10
31 КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -40кг. 8
32 КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -45кг. 4
33 КУМИТЕ инд. момчета 2007г. -50кг. 3
34 КУМИТЕ инд. момчета 2007г. +50кг. 1
35 КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -35кг. 3
36 КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -40кг. 1
37 КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -45кг. 1
38 КУМИТЕ инд. момичета 2006г. -50кг. 2
39 КУМИТЕ инд. момичета 2006г. +50кг. 1
40 КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -37кг. 16
41 КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -42кг. 6
42 КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -47кг. 2
43 КУМИТЕ инд. момчета 2006г. -52кг. 3
44 КУМИТЕ инд. момчета 2006г. +52кг. 3
45 КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -39кг. 3
46 КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -44кг. 2
47 КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -49кг. 4
48 КУМИТЕ инд. момичета 2005г. -54кг. 3
49 КУМИТЕ инд. момичета 2005г. +54кг. 1
50 КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -40кг. 9
51 КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -45кг. 7
52 КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -50кг. 3
53 КУМИТЕ инд. момчета 2005г. -55кг. 3
54 КУМИТЕ инд. момчета 2005г. +55кг. 4
55 КУМИТЕ инд. момичета 2004г. -50кг. 7
56 КУМИТЕ инд. момичета 2004г. +50кг. 7
57 КУМИТЕ инд. момчета 2004г. -50кг. 4
58 КУМИТЕ инд. момчета 2004г. +50кг. 6
59 КАТА отборно момичета 2010-2009г. 3
60 КАТА отборно момчета 2010-2009г. 4
61 КАТА отборно момичета 2008-2007г. 3
62 КАТА отборно момчета 2008-2007г. 6
63 КАТА отборно момчета 2006-2005г. 2