Карате Купа "ДРЪСТЪР 2018''

търси:

дисциплина общо
1 Макивара до 7 год. момчета 6
2 Макивара до 8 год. момичета 1
3 Макивара до 8 год. момчета 8
4 Макивара до 9 год. момичета 5
5 Макивара до 9 год. момчета 10
6 Ката 6-7 год.момичета 2
7 Ката 6-7 год.момчета 7
8 Ката 8-9 год.момичета 7
9 Ката 8-9 год.момчета 10
10 Ката 10-11 год.момичета 1
11 Ката 10-11 год.момчета 8
12 Ката 12-13 год.момичета 6
13 Ката 12-13 год.момчета 8
14 Ката 14-15 год.момичета 4
15 Ката 14-15 год.момчета 2
16 Ката 16+ момичета 3
17 Ката 16+ момчета 4
18 Кумите 8-9 год. момичета -30кг. 8
19 Кумите 8-9 год.момичета +30кг. 1
20 Кумите 8-9 год.момчета -28кг. 12
21 Кумите 8-9 год.момчета -35кг. 9
22 Кумите 8-9 год.момчета +35кг. 7
23 Кумите 10-11 год. момичета -30кг. 3
24 Кумите 10-11 год. момичета +30кг. 4
25 кумите 10-11 год. момчета -26кг. 2
26 кумите 10-11 год. момчета -35кг. 2
27 кумите 10-11 год. момчета +35кг. 12
28 Кумите 12-13 год. момичета -45кг. 5
29 Кумите 12-13 год. момичета +45кг. 3
30 Кумите 12-13 год. момчета -35кг. 3
31 Кумите 12-13 год. момчета -40кг. 4
32 Кумите 12-13 год. момчета +40кг. 5
33 Кумите 14-15 год. момичета -40кг. 2
34 Кумите 14-15 год. момичета -50кг. 4
35 Кумите 14-15 год. момичета +50кг. 7
36 Кумите 14-15 год. момчета -52кг. 3
37 Кумите 14-15 год. момчета -70кг. 4
38 Кумите 14-15 год. момчета +70кг. 4
39 Кумите 16-17 год. момичета +53кг. 2
40 Кумите 16-17 год. момчета -61кг. 6
41 Кумите 16-17 год. момчета -76кг. 2
42 Кумите 16-17 год. момчета +76кг. 1
43 кумите отборно 12-13 момичета 1
44 кумите отборно 12-13 момчета 3
45 кумите отборно 14-15 момичета 4
46 кумите отборно 14-15 момчета 1
47 кумите отборно 16-17 момччета 2