КУПА ПИРИН 2018г.

търси:

дисциплина общо
1 макивара момчета 10
2 ката първа група момичета 4
3 ката първа група момчета 6
4 ката втора група момчета 6
5 ката трета група момичета 5
6 ката трета група момчета 2
7 кумите втора група момичета -32 кг. 5
8 кумите втора група момичета +36 кг 1
9 кумите втора група момчета -30кг 11
10 кумите втора група момчета -35кг 11
11 кумите втора група момчета +35кг 9
12 кумите трета група момичета -36кг 4
13 кумите трета група момичета +42кг 4
14 кумите трета група момчета -35кг 5
15 кумите трета група момчета -40кг 3
16 кумите трета група момчета +40кг 6
17 кумите четвърта гр. момичета +53кг 3
18 кумите четвърта гр. момчета -46кг 2
19 кумите четвърта група момчета +53кг 4
20 кумите пета група момичета +55кг 1
21 кумите шеста група момчета -70кг 4
22 ката момчета 2010 и по малки 9