Национална Купа - деца

търси:

дисциплина общо
1 Ката инд. момичета 2010г. 9
2 Ката инд. момчета 2010г. 16
3 Ката инд. момичета 2009г. 6
4 Ката инд. момчета 2009г. 10
5 Ката инд. момичета 2008г. 11
6 Ката инд. момчета 2008г. 12
7 Ката инд. момичета 2007г. 6
8 Ката инд. момчета 2007г. 13
9 Ката инд. момичета 2006г. 5
10 Ката инд. момчета 2006г. 13
11 Ката инд. момичета 2005г. 3
12 Ката инд. момчета 2005г. 4
13 Кумите инд. момичета 2008г., -30кг. 4
14 Кумите инд. момичета 2008г., -34кг. 2
15 Кумите инд. момичета 2008г., -37кг. 2
16 Кумите инд. момичета 2008г., -40кг. 2
17 Кумите инд. момичета 2008г., +40кг. 5
18 Кумите инд. момчета 2008г., -30кг. 6
19 Кумите инд. момчета 2008г., -35кг. 13
20 Кумите инд. момчета 2008г., -40кг. 9
21 Кумите инд. момчета 2008г., -45кг. 3
22 Кумите инд. момчета 2008г., +45кг. 5
23 Кумите инд. момичета 2007г., -32кг. 2
24 Кумите инд. момичета 2007г., -36кг. 4
25 Кумите инд. момичета 2007г., -40кг. 3
26 Кумите инд. момичета 2007г., -44кг. 2
27 Кумите инд. момичета 2007г., +44кг. 2
28 Кумите инд. момчета 2007г., -35кг. 10
29 Кумите инд. момчета 2007г., -40кг. 8
30 Кумите инд. момчета 2007г., -45кг. 7
31 Кумите инд. момчета 2007г., -50кг. 3
32 Кумите инд. момчета 2007г., +50кг. 4
33 Кумите инд. момичета 2006г., -40кг. 2
34 Кумите инд. момичета 2006г., -45кг. 4
35 Кумите инд. момичета 2006г., +50кг. 3
36 Кумите инд. момчета 2006г., -37кг. 8
37 Кумите инд. момчета 2006г., -42кг. 5
38 Кумите инд. момчета 2006г., -47кг. 7
39 Кумите инд. момчета 2006г., -52кг. 3
40 Кумите инд. момчета 2006г., +52кг. 7
41 Кумите инд. момичета 2005г., -39кг. 2
42 Кумите инд. момичета 2005г., -44кг. 1
43 Кумите инд. момичета 2005г., -49кг. 1
44 Кумите инд. момичета 2005г., -54кг. 4
45 Кумите инд. момичета 2005г., +54кг. 2
46 Кумите инд. момчета 2005г., -40кг. 7
47 Кумите инд. момчета 2005г., -45кг. 4
48 Кумите инд. момчета 2005г., -50кг. 4
49 Кумите инд. момчета 2005г., -55кг. 4
50 Кумите инд. момчета 2005г., +55кг 3
51 Ката отборно момичета 2010-2009г. 4
52 Ката отборно момчета 2010-2009г. 5
53 Ката отборно момичета 2008-2007г. 2
54 Ката отборно момчета 2008-2007г. 5
55 Ката отборно момичета 2006-2005г. 1
56 Ката отборно момчета 2006-2005г. 4