КАРАТЕ КУПА РОНИН 2018

търси:

дисциплина общо
1 Ката момичета- 2011г. и по малки 5
2 Ката момчета- 2011г. и по малки 10
3 Ката момичета 2009-2010г. 11
4 Ката момчета 2009-2010г. 26
5 Ката момичета 2007-2008г. 12
6 Ката момчета 2007-2008г. 25
7 Ката момичета 2005-2006г. 6
8 Ката момчета 2005-2006г. 7
9 Кумите момичета 2010г. -30кг. 10
10 Кумите момичета 2010г. +30кг. 3
11 Кумите момчета 2010г. -30кг. 16
12 Кумите момчета 2010г. +30кг. 6
13 Кумите момичета 2009г. -30кг. 6
14 Кумите момичета 2009г. +30кг. 5
15 Кумите момчета 2009г. -30кг. 9
16 Кумите момчета 2009г. +30кг. 12
17 Кумите момичета 2008г. -30кг. 5
18 Кумите момичета 2008г. -35кг. 3
19 Кумите момичета 2008г. +35кг. 5
20 Кумите момчета 2008г. -30кг. 4
21 Кумите момчета 2008г. -35кг. 11
22 Кумите момчета 2008г. +35кг. 7
23 Кумите момичета 2007г. -32кг. 1
24 Кумите момичета 2007г. -37кг. 3
25 Кумите момичета 2007г. +37кг. 6
26 Кумите момчета 2007г. -35кг. 12
27 Кумите момчета 2007г. -40кг. 6
28 Кумите момчета 2007г. +40кг. 8
29 Кумите момичета 2006г. -37кг. 3
30 Кумите момичета 2006г. -47кг. 3
31 Кумите момичета 2006г. +47кг 2
32 Кумите момчета 2006г. -40кг 5
33 Кумите момчета 2006г. -50кг 10
34 Кумите момчета 2006г. +50кг 3
35 Кумите момичета 2005г. -50кг 1
36 Кумите момичета 2005г. +50кг 2
37 Кумите момчета 2005г. -45кг 7
38 Кумите момчета 2005г. -55кг 3
39 Кумите момчета 2005г. +55кг 4
40 Семейна ката 6
41 Кумите отборно момичета 2010-2009г. 3
42 Кумите отборно момчета 2010-2009г. 4
43 Кумите отборно момичета 2008-2007г. 4
44 Кумите отборно момчета 2008-2007г 8
45 Кумите отборно момичета 2005-2006г 2
46 Кумите отборно момчета 2005-2006г 4