Карате Купа АЯКС 2019

търси:

дисциплина общо
1 ката инд.момичета 2011 и по малки 3
2 ката инд.момчета 2011 и по малки 11
3 ката инд.момичета 2010 3
4 ката инд.момчета 2010 11
5 ката инд.момичета 2009 2
6 ката инд.момчета 2009 9
7 ката инд.момичета 2008 6
8 ката инд.момчета 2008 5
9 ката инд.момчета 2007 2
10 ката инд.момчета 2006 3
11 ката инд.момичета 2005 2
12 ката инд.момчета 2005 4
13 ката 14-16г. момичета 5
14 ката инд.14-16г.момчета 2
15 кумите инд.момичета 2011 и по малки -25кг. 2
16 кумите инд.момчета 2011 и по малки -30кг. 3
17 кумите инд.2010г. момичета -30кг. 2
18 кумите инд.2010г. момчета -35кг. 9
19 кумите инд.2010г. момчета +35кг. 4
20 кумите инд.2009г. момичета +40кг. 2
21 кумите инд.2009г. момчета -30кг. 5
22 кумите инд.2009г. момчета -35кг. 7
23 кумите инд.2009г. момчета -40кг. 3
24 кумите инд.2008г. момичета -32кг. 2
25 кумите инд.2008. момичета -44кг. 3
26 кумите инд.2008г. момчета -35кг. 3
27 кумите инд.2008г. момчета -45кг. 2
28 кумите инд.2007г. момичета -45кг. 2
29 кумите инд.2007г. момчета -42кг. 3
30 кумите инд.2007г. момчета -47кг. 1
31 кумите инд.2006г. момичета -49кг. 1
32 кумите инд.2006г. момчета -40кг. 3
33 кумите инд.2006г. момчета -50кг. 2
34 кумите инд.2006г. момчета +55кг. 2
35 кумите инд.2005г. момичета +54кг. 2
36 кумите инд.2005г. момчета -52кг. 3
37 кумите инд.2005г. момчета -57кг. 3
38 кумите инд.14-16г.. момичета -47кг. 2
39 кумите инд.14-16г.. момичета -54кг. 3
40 кумите инд.14-16г.. момичета +54кг. 2
41 кумите инд.14-16г.. момчета -63кг. 3
42 кумите инд.14-16г.. момчета -70кг. 2
43 кумите инд.16-18г.. момчета -68кг. 3
44 кумите инд.16-18г.. момчета +76кг. 2
45 кумите мъже -84кг. 3
46 кумите мъже +84кг. 3
47 кумите мъже -75кг. 4
48 ката отборно 2010-2011г. момчета 2
49 ката отборно 2006-2005г. момчета 2
50 кумите отб.2010-2011г.момчета 3
51 кумите отб.2008-2009г.момичета 1
52 кумите отб.2008-2009г.момчета 3
53 кумите отб.2007-2006-2005г.момичета 1
54 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета 4
55 кумите отб.2004-2003г.момичета 1
56 кумите отб.2004-2003г.момчета 2
57 кумте отб.мъже 3