Държавно Първенство - всички възрасти

търси:

дисциплина общо
1 КАТА инд. 2011г и по-малки момичета 10
2 КАТА инд. 2011г и по-малки момчета 19
3 КАТА инд. 2010г момичета 11
4 КАТА инд. 2010г момчета 20
5 КАТА инд. 2009г момичета 11
6 КАТА инд. 2009г момчета 14
7 КАТА инд. 2008г момичета 16
8 КАТА инд. 2008г момчета 11
9 КАТА инд. 2007г момичета 11
10 КАТА инд. 2007г момчета 18
11 КАТА инд. 2006г момичета 5
12 КАТА инд. 2006г момчета 6
13 КАТА инд. 2005г момичета 1
14 КАТА инд. 2005г момчета 5
15 КУМИТЕ инд. 2009г момичета -30кг. 8
16 КУМИТЕ инд. 2009г момичета -34кг. 5
17 КУМИТЕ инд. 2009г момичета -37кг. 2
18 КУМИТЕ инд. 2009г момичета -40кг. 3
19 КУМИТЕ инд. 2009гмомичета +40кг. 2
20 КУМИТЕ инд. 2009гмомчета -30кг. 18
21 КУМИТЕ инд. 2009г момчета -35кг. 16
22 КУМИТЕ инд. 2009г момчета -40кг. 8
23 КУМИТЕ инд. 2009г момчета -45кг. 4
24 КУМИТЕ инд. 2009г момчета +45кг. 6
25 КУМИТЕ инд. 2008г момичета -32кг. 9
26 КУМИТЕ инд. 2008г момичета -36кг. 3
27 КУМИТЕ инд. 2008г момичета -40кг. 4
28 КУМИТЕ инд. 2008г момичета -44кг. 2
29 КУМИТЕ инд. 2008г момичета +44кг. 6
30 КУМИТЕ инд. 2008г момчета -35кг. 16
31 КУМИТЕ инд. 2008г момчета -40кг. 11
32 КУМИТЕ инд. 2008г момчета -45кг. 1
33 КУМИТЕ инд. 2008г момчета -50кг. 4
34 КУМИТЕ инд. 2008г момчета +50кг. 3
35 КУМИТЕ инд. 2007г момичета -35кг. 3
36 КУМИТЕ инд. 2007г момичета -40кг. 4
37 КУМИТЕ инд. 2007г момичета -45кг. 5
38 КУМИТЕ инд. 2007г момичета -50кг. 5
39 КУМИТЕ инд. 2007г момичета +50кг. 5
40 КУМИТЕ инд. 2007г момчета -37кг. 14
41 КУМИТЕ инд. 2007г момчета -42кг. 10
42 КУМИТЕ инд. 2007г момчета -47кг. 9
43 КУМИТЕ инд. 2007г момчета -52кг. 3
44 КУМИТЕ инд. 2007г момчета +52кг. 6
45 КУМИТЕ инд. 2006г момичета -39кг. 1
46 КУМИТЕ инд. 2006г момичета -44кг. 3
47 КУМИТЕ инд. 2006г момичета -49кг. 2
48 КУМИТЕ инд. 2006г момичета -54кг. 1
49 КУМИТЕ инд. 2006г момичета +54кг. 1
50 КУМИТЕ инд. 2006г момчета -40кг. 8
51 КУМИТЕ инд. 2006г момчета -45кг. 8
52 КУМИТЕ инд. 2006г момчета -50кг. 5
53 КУМИТЕ инд. 2006г момчета -55кг. 2
54 КУМИТЕ инд. 2006г момчета +55кг. 6
55 КУМИТЕ инд. 2005г момичета -47кг. 1
56 КУМИТЕ инд. 2005г момичета -54кг. 3
57 КУМИТЕ инд. 2005г момчета -45кг. 6
58 КУМИТЕ инд. 2005г момчета -52кг. 4
59 КУМИТЕ инд. 2005г момчета -57кг. 2
60 КУМИТЕ инд. 2005г момчета -63кг. 2
61 КУМИТЕ инд. 2005г момчета +63кг. 1
62 КАТА инд. кадетки 14-16г. 6
63 КАТА инд. кадети 14-16г. 6
64 КАТА инд. джуниорки 16-18г. 2
65 КАТА инд. джуниори 16-18г. 3
66 КАТА инд. жени 16+ 3
67 КАТА инд. мъже 16+ 6
68 КУМИТЕ инд. кадетки -47кг. 6
69 КУМИТЕ инд. кадетки -54кг. 10
70 КУМИТЕ инд. кадетки +54кг. 13
71 КУМИТЕ инд. кадети -52кг. 9
72 КУМИТЕ инд. кадети -57кг. 9
73 КУМИТЕ инд. кадети -63кг. 9
74 КУМИТЕ инд. кадети -70кг. 6
75 КУМИТЕ инд. кадети +70кг. 7
76 КУМИТЕ инд. джуниорки -48кг. 2
77 КУМИТЕ инд. джуниорки -53кг. 3
78 КУМИТЕ инд. джуниорки -59кг. 3
79 КУМИТЕ инд. джуниорки +59кг. 1
80 КУМИТЕ инд. джуниори -55кг. 2
81 КУМИТЕ инд. джуниори -61кг. 5
82 КУМИТЕ инд. джуниори -68кг. 13
83 КУМИТЕ инд. джуниори -76кг. 5
84 КУМИТЕ инд. джуниори +76кг. 4
85 КУМИТЕ инд. жени -50кг. 5
86 КУМИТЕ инд. жени -55кг. 6
87 КУМИТЕ инд. жени -61кг. 4
88 КУМИТЕ инд. жени -68кг. 5
89 КУМИТЕ инд. жени +68кг. 3
90 КУМИТЕ инд. мъже -60кг. 5
91 КУМИТЕ инд. мъже -67кг. 9
92 КУМИТЕ инд. мъже -75кг. 6
93 КУМИТЕ инд. мъже -84кг. 11
94 КУМИТЕ инд. мъже +84кг. 6
95 КАТА отборно 2011-2010г момичета 5
96 КАТА отборно 2011-2010г момчета 8
97 КАТА отборно 2009-2008г момичета 6
98 КАТА отборно 2009-2008г момчета 3
99 КАТА отборно 2007-2006-2005г момичета 3
100 КАТА отборно 2007-2006-2005г момчета 3
101 КАТА отборно 14-18г. момичета 3
102 КАТА отборно жени 2
103 КАТА отборно мъже 4
104 КУМИТЕ отборно жени 4
105 КУМИТЕ отборно мъже 4