КУПА АЛЕКО

търси:

дисциплина общо
1 КАТА 8- 9 год. момичета 9
2 КАТА 8- 9 год. момчета 23
3 Макивара 7 год. момчета 30
4 Макивара 7 год. момичета 3
5 КАТА 10-11 год. момичета 6
6 КАТА 10-11 год. момчета 10
7 КАТА 12-13 год. момичета 6
8 КАТА 12-13 год. момчета 9
9 КАТА 14-15 год. момчета 5
10 КАТА 14-15 год. момичета 3
11 КАТА +16 год. момчета 3
12 КУМИТЕ 8-9 год. момичета -30 кг 7
13 КУМИТЕ 8-9 год. момичета +30 кг 4
14 КУМИТЕ 8-9 год. момчета -30 кг 17
15 КУМИТЕ 8-9 год. момчета +40 кг 11
16 КУМИТЕ 10-11 год. момичета -40 кг 5
17 КУМИТЕ 10-11 год. момичета +40 кг 5
18 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -35 кг 12
19 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -44 кг 11
20 КУМИТЕ 12-13 год. момичета -45 кг 3
21 КУМИТЕ 12-13 год. момичета +45 кг 6
22 КУМИТЕ 12-13 год. момчета -50 кг 10
23 КУМИТЕ 12-13 год. момчета +50 кг 8
24 КУМИТЕ 14-15 год. момичета -50 кг 4
25 КУМИТЕ 14-15 год. момичета +50 кг 5
26 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг 4
27 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -70 кг 6
28 КУМИТЕ 14-15 год. момчета +70 кг 6
29 КАТА до 7 год. момичета 3
30 КАТА до 7 год. момчета 15
31 КУМИТЕ 16-17 год. момичета open 4
32 КУМИТЕ 16-17 год. момчета -61 кг 4
33 КУМИТЕ 16-17 год. момчета-76 кг 5
34 КУМИТЕ 16-17 год. момчета +76 кг 4
35 КУМИТЕ жени опън 4
36 КУМИТЕ мъже +75 кг 5
37 КУМИТЕ мъже -75 кг 5
38 КУМИТЕ 8-9 год. момчета -40 кг 11
39 КУМИТЕ 10-11 год. момчета +44кг 10
40 КУМИТЕ 12-13 год. момчета -42 кг 12
41 КАТА отборно до 13 год. момичета 2
42 КАТА отборно до 13 год. момчета 3
43 КУМИТЕ отборно комплексно-момичета 4
44 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета 5