Test Kata >>> КАТА Кадети

търси:

Участник ( 3 ) Роден на Клуб ( 3 ) статус
Никола Александров 2004-08-30 КК Дарис Регистриран
Николай Христов 2004-09-11 КК Ронин 11 Регистриран
Петко Ривов 2004-09-19 КИИ АИДА Вадо-рю Регистриран