Провежда се Регистрация
от дата регистрация от
до дата регистрация до
остава
Warning: Smarty error: gravatar: neither 'email' nor 'default' attribute passed in /home/karatebg.org/root/sport/includes/smarty.php on line 1096


име Участници от възраст до възраст Пол тип
Ката момичета 2009 Заявени Резултати схема 8 11 11 Жена индивидуално
Ката момчета 2009 Заявени жребий 17 11 11 Мъж индивидуално
Ката момчета 2010 Заявени Резултати схема 10 10 10 Мъж индивидуално
Ката момичета 2010 Заявени Резултати схема 4 10 10 Жена индивидуално
КАТА Кадети Заявени Резултати схема 3 14 16 Мъж индивидуално
КАТА Кадетки Заявени Резултати схема 2 14 16 Жена индивидуално
КАТА 14-18 мъже отборно Заявени жребий 7 14 18 Мъж отборно 3
КАТА 14-18 жени отборно Заявени 3 14 18 Жена отборно 3