Провежда се Регистрация
от дата регистрация от
до дата регистрация до
остава
Warning: Smarty error: gravatar: neither 'email' nor 'default' attribute passed in /home/karatebg.org/root/sport/includes/smarty.php on line 1096


име Участници от възраст до възраст Пол тип
Ката момичета 2009 Заявени жребий 8 11 11 Жена индивидуално
Ката момчета 2010 Заявени жребий 10 10 10 Мъж индивидуално
Ката момичета 2010 Заявени 4 10 10 Жена индивидуално