КАРАТЕ КУПА РОНИН >>>

търси:

Клуб ( 5 ) Участник ( 18 ) Роден на статус
КК Калоян Виктор Георгиев 2008-12-17 Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 1984-07-11 Регистриран
КК Камае Денис Янков 2007-07-23 Регистриран
КК Камае Румен Янков 1978-11-20 Регистриран
КК Локомотив Виктория Спасова 2006-11-03 Регистриран
КК Локомотив Спас Спасов 1952-11-03 Регистриран
КК Ронин 11 Боян Елизариев 2007-11-12 Регистриран
КК Ронин 11 Румен Елизариев 1980-10-31 Регистриран
КК Ронин 11 2 Виктор Манчоров 2009-04-08 Регистриран
КК Ронин 11 2 Златомир Манчоров 1973-09-27 Регистриран
КК Ронин 11 3 Виктория-Ясмин Хаджиева 2003-12-28 Регистриран
КК Ронин 11 3 Красен Хаджиев 1972-05-20 Регистриран
КК Ронин 11 4 Атанас Дюлгерски 2008-10-21 Регистриран
КК Ронин 11 4 Ирена Дюлгерска 1980-12-23 Регистриран
КК Ронин 11 5 Мартин Михов 2009-05-19 Регистриран
КК Ронин 11 5 Силвия Василева 1984-03-26 Регистриран
СК Никон Димитър Михайлов 1978-12-11 Регистриран
СК Никон Никола Михайлов 2009-09-16 Регистриран