Купа АЛЕКО 2018

търси:

Клуб ( 1 ) Участник ( 30 ) Роден на дисциплина статус
ГКК Алеко Данаил Филипов 2009-04-22 макивара до 9 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Антоан Александров 2008-01-09 кумите до 12 год. момчета +40кг. Регистриран
ГКК Алеко Преслав Михайлов 2010-05-02 кумите до 8 год. момчета -27кг. Регистриран
ГКК Алеко Преслав Михайлов 2010-05-02 макивара до 8 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Теодор Тодоров 2010-08-06 макивара до 8 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Теодор Тодоров 2010-08-06 кумите до 8 год. момчета -27кг. Регистриран
ГКК Алеко Михаил Димов 2008-02-28 ката до 12 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Антоан Александров 2008-01-09 ката до 12 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Златомил Златев 2008-08-08 ката до 10 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Златомил Златев 2008-08-08 кумите до 10 год. момчета -35кг. Регистриран
ГКК Алеко Алекс Заранков 2007-10-10 ката до 12 год. момчета Регистриран
ГКК Алеко Алекс Заранков 2007-10-10 кумите до 12 год. момчета +40кг. Регистриран
ГКК Алеко Захари Николов 2005-09-19 кумите до 14 год. момчета +45кг. Регистриран
ГКК Алеко Теодор Тодоров 2005-12-20 кумите до 14 год. момчета -45кг. Регистриран
ГКК Алеко Мая Александрова 2004-05-01 ката до 14 год. момичета Регистриран
ГКК Алеко Мая Александрова 2004-05-01 кумите до 14 год. момичета -45кг. Регистриран
ГКК Алеко Ева Миланова 2004-11-17 ката до 14 год. момичета Регистриран
ГКК Алеко Ева Миланова 2004-11-17 кумите до 14 год. момичета +45кг. Регистриран
ГКК Алеко Мартин Златев 2002-06-05 кумите до 16 год. момчета -63кг. Регистриран
ГКК Алеко Мартин Златев 2002-06-05 кумите до 18 год. момчета -68кг. Регистриран
ГКК Алеко Аспарух Мидов 2001-08-26 кумите до 18 год. момчета +68кг. Регистриран
ГКК Алеко Михаил Димов 2008-02-28 кумите до 12 год. момчета -35кг. Регистриран
ГКК Алеко Алекс Заранков 2007-10-10 кумите отборно момчета Регистриран
ГКК Алеко Аспарух Мидов 2001-08-26 кумите отборно момчета Регистриран
ГКК Алеко Захари Николов 2005-09-19 кумите отборно момчета Регистриран
ГКК Алеко Мартин Златев 2002-06-05 кумите отборно момчета Регистриран
ГКК Алеко Николай Лазаров 1996-08-23 кумите отборно момчета Регистриран
ГКК Алеко Алекс Заранков 2007-10-10 ката до 12 год. отбор момчета Регистриран
ГКК Алеко Антоан Александров 2008-01-09 ката до 12 год. отбор момчета Регистриран
ГКК Алеко Михаил Димов 2008-02-28 ката до 12 год. отбор момчета Регистриран