Държавно Първенство - всички възрасти >>> КАТА инд. 2010г момчета

търси:

Клуб ( 10 ) Участник ( 20 ) Роден на статус
КИБИ Френдшип Пламен Лещаров 2010-01-02 Регистриран
КИБИ Френдшип Мартин Бобев 2010-01-18 Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Стилиян Язаджиев 2010-01-17 Регистриран
КК Калоян Иван Желев 2010-10-11 Регистриран
КК Монтана 2017 Мартин Алексиев 2010-04-14 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Християн Георгиев 2010-03-10 Регистриран
КК Самурай Венелин Илиев 2010-05-07 Регистриран
КК Шурикен Марио Иванов 2010-02-26 Регистриран
КК Шурикен Васил Здравков 2010-01-29 Регистриран
КК Шурикен Борис Иванов 2010-03-31 Регистриран
КК Шурикен Янис Гогов 2010-04-10 Регистриран
СК Никон Иван Роглев 2010-08-18 Регистриран
СК Никон Тихомир Тонов 2010-02-21 Регистриран
СК Никон Камен Машкин 2010-10-15 Регистриран
СК Никон Илия Цачев 2010-01-05 Регистриран
СК Щит Зеки Ибрям 2010-12-23 Регистриран
ЦПКДК Никола Беновски 2010-12-06 Регистриран
ЦПКДК Калоян Бахчеванов 2010-07-05 Регистриран
ЦПКДК Георги Стоянов 2010-04-27 Регистриран
ЦПКДК Тодор Иванов 2010-11-07 Регистриран