Държавно Първенство - всички възрасти >>> КАТА инд. 2007г момичета

търси:

Клуб ( 5 ) Участник ( 11 ) Роден на статус
КИБИ Френдшип Камелия Лещарова 2007-03-27 Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 Регистриран
КК Калоян Грасиела Маринова 2007-07-08 Регистриран
СК Никон Преслава Добрева 2007-03-24 Регистриран
СК Никон Виктория Илиева 2007-09-07 Регистриран
СК Торнадо Анелия Мерджанова 2007-02-24 Регистриран
СК Торнадо Елена Михайлова 2007-04-19 Регистриран
ЦПКДК Ивайла Терзийска 2007-11-06 Регистриран
ЦПКДК Арзу Юсуф 2007-02-18 Регистриран
ЦПКДК Радост Колева 2007-04-14 Регистриран
ЦПКДК Йешим Осман 2007-08-24 Регистриран