Държавно Първенство - всички възрасти >>> КАТА отборно 2007-2006-2005г момичета

търси:

Клуб ( 3 ) Участник ( 9 ) Роден на статус
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 Регистриран
КК Калоян Грасиела Маринова 2007-07-08 Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 Регистриран
СК Никон Виктория Илиева 2007-09-07 Регистриран
СК Никон Теодора Цанева 2006-03-23 Регистриран
СК Никон Андреа Стоянова 2008-03-28 Регистриран
ЦПКДК Ивайла Терзийска 2007-11-06 Регистриран
ЦПКДК Радост Колева 2007-04-14 Регистриран
ЦПКДК Арзу Юсуф 2007-02-18 Регистриран