Държавно Първенство - всички възрасти >>> КУМИТЕ инд. 2008г момичета +44кг.

търси:

Клуб ( 6 ) Участник ( 6 ) Роден на статус
КК Ронин 11 Кристиана Тодорова 2008-03-28 Регистриран
КК Шурикен Янислава Йорданова 2008-02-12 Регистриран
СК Никон Дивна Маринкова 2008-10-22 Регистриран
СКК Спартак Плевен Стефани Иванова 2008-02-23 Регистриран
УБИ Шобу Анна-Мария Василева 2008-01-15 Регистриран
ЦПКДК Габриела Маркова 2008-08-11 Регистриран