КУПА АЛЕКО >>> КУМИТЕ 16-17 год. момчета-76 кг

търси:

Клуб ( 5 ) Участник ( 5 ) Роден на статус
ГКК Алеко Калоян Георгиев 1997-07-19 Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Серкан Лятиф 1999-01-23 Регистриран
КК Левски Спартак Симеон Стойчев 1998-10-22 Регистриран
КК Шото - Витяз Юки Юлианов 1998-10-23 Регистриран
ЦПКДК Христо Кокалов 1998-01-16 Регистриран