КАРАТЕ КУПА РОНИН


СК Никон
КАТА 2009-2008г. момичета
Андреа Стоянова 1
Теодора Недялкова 3
КАТА 2009-2008г. момчета
Никола Михайлов 3
КАТА 2007-2006г. момичета
Теодора Цанева 1
КАТА 2007-2006г. момчета
Радослав Петров 2
Петър Владимиров 3
Никола Зафиров 3
КАТА 2005-2004г. момчета
Владимир Назъров 1
КАТА 2003-2002г. момчета
Йован Атанасов 1
КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг.
Теодора Цанева 1
КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг.
Петър Владимиров 1
Радослав Петров 2
КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг.
Красимир Дешев 1
КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг.
Владимир Назъров 1
КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг.
Денислав Стоянов 1
Иван Петков 2
Петър Керацов 3
КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг.
Йован Атанасов 1
Камен Иванов 3
Робърт Владимиров 3
КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг.
Роберто Петров 1