6-та Карате Купа "Мемориал Светослав Иванов"


КК Шурикен
КАТА отборно 6-9г. момчета
КК Шурикен 2 2
КК Шурикен 3
КК Шурикен 3 5
КАТА отборно 6-9г. момичета
КК Шурикен 1
КАТА отборно 10-13г. момчета
КК Шурикен 1
КК Шурикен 2 2
КК Шурикен 3 3
КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момичета
Преслава Николова 2
КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета
Никола Арнаудов 2
КАТА 6-7 годишни, 2 група жълти пояси, момчета
Марио Иванов 1
Васил Здравков 2
Александър Георгиев 3
КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси,момчета
Юлиян Петров 2
КАТА 8-9 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета
Денис Априлов 3
КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси,момичета
Янислава Йорданова 1
Ангелина Цветанова 3
КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси,момчета
Емилиян Евтимов 1
КАТА 8-9 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момичета
Красимира Атанасова 1
КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момчета
Божидар Сотиров 3
КАТА 10-11 годишни, момичета
Стратимира Боянова 2
КАТА 10-11 годишни, момчета
Георги Матуски 1
Деян Миленков 2
Радослав Йорданов 3
КАТА 12-13 годишни, момичета
Ивона Йорданова 1
КАТА 12-13 годишни, момчета
Янислав Миленков 2
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -30 кг.
Лъчезар Петров 3
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -35 кг.
Асен Миланов 3
Божидар Сотиров 3
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. +35 кг.
Денислав Фильов 1
Юлиян Петров 2
Християн Стоянов 3
КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -35 кг.
Красимира Атанасова 2
КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. +35 кг.
Янислава Йорданова 2
КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -40 кг.
Радослав Йорданов 3
КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. +40 кг.
Георги Матуски 2
Деян Миленков 3
КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. -35 кг.
Стратимира Боянова 3
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -40 кг.
Иван Иванов 2
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -45 кг.
Никола Боянов 2
Станислав Йорданов 3
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. +45 кг.
Андрей Тодоров 1
Янислав Миленков 3
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмичета кат. опън
Виктория Венкова 1
Ивона Йорданова 3
КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. -63 кг.
Любо Алексиев 1
Иво Грозданов 2
КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. +63кг.
Мартин Алексов 1
Валентин Крумов 2