Карате Купа "ДРЪСТЪР 2017''


КК Шото - Витяз
макивара 2007г.момчета 1група
Онур Джемалдин 1
Сеслав Стаматов 3
Юлиян Илиев 5
макивара 2009г. момчета
Яман Голеш 3
Никола Иванов 3
Веселин Димитров 5
макивара 2008г. момчета
Ростислав Василев 1
Кристиян Стоянов 3
Теодор Друмев 3
Алпай Бехчед 5
макивара 2007г. момичета
Силвена Кралева 2
макивара 2007г. момчета
Теодор Атанасов 3
Мартин Господинов 3
Корай Ерджан 5
кумите 2007-2008г.момичета +30кг.
Силвена Кралева 2
кумите 2007-2008г.момчета -28кг.
Онур Джемалдин 1
Алпай Бехчед 3
кумите 2007-2008г.момчета +35кг.
Теодор Атанасов 1
Ален Кьосев 2
Теодор Друмев 3
Ростислав Василев 5
Корай Ерджан 7
кумите 2005-2006г.момичета +30кг.
Селин Тепикова 2
Веселина Крумова 3
кумите 2005-2006г.момчета -26кг.
Симеон Георгиев 2
кумите 2005-2006г.момчета -35кг.
Ричард Станчев 2
Владислав Хърватев 3
кумите 2005-2006г.момчета +35кг.
Виктор Стоянов 3
Атакан Тансер 3
кумите 2004-2003г.момичета open
Станислава Йорданова 7
кумите 2004-2003г.момчета -40кг.
Иван Иванов 1
Боян Кунев 2
кумите 2004-2003г.момчета +40кг.
Емилиян Друмев 3
Бедри Бедри 7
Тургут Али 7
кумите 2002-2001г.момчета -70кг.
Красен Николаев 1
Толга Билгин 2
кумите 2002-2001г.момчета +70кг.
Красен Николаев 1
Богомил Йорданов 2
кумите 16-17г.момичета -53кг.
Моника Енчева 1
кумите 16-17г.момичета open
Ива Савова 3
Моника Енчева 5
кумите 16-17г. момчета -61кг.
Любомир Иванов 2
кумите 16-17г. момчета +76кг.
Мирослав Панев 2
кумите 2009г. момчета -28кг.
Стоян Стоянов 3
кумите 2009г. момчета -35кг.
Веселин Димитров 2
кумите отборно 2003г.-2004г. момичета
КК Шото - Витяз 2
макивара 2009г. момчета 1група
Джан Кемал 2
Стоян Стоянов 3
кумите 2007-2008г. -35кг 1 група
Ростислав Василев 1
Сеслав Стаматов 2