Карате Купа "ДРЪСТЪР 2018''


СК Никон
Макивара до 7 год. момчета
Никола Николов 1
Иван Дженков 3
Георги Иванов 3
Михаил Димитров 5
Даниил Чумаков 5
Макивара до 9 год. момчета
Боян Христов 5
Ката 6-7 год.момчета
Даниил Чумаков 3
Никола Николов 3
Михаил Димитров 5
Ката 8-9 год.момчета
Яков Пантюхов 5
Ката 10-11 год.момчета
Никола Зафиров 1
Ката 12-13 год.момчета
Даниел Минчев 3
Ката 16+ момичета
Полина Крълова 2
Ката 16+ момчета
Йован Атанасов 2
Павел Афанасев 3
Кумите 8-9 год.момчета +35кг.
Кристиян Василев 2
Кумите 10-11 год. момичета -30кг.
Светла Дякова 2
кумите 10-11 год. момчета -35кг.
Живомир Стоянов 2
кумите 10-11 год. момчета +35кг.
Никола Зафиров 1
Искрен Илиев 3
Кумите 12-13 год. момчета +40кг.
Даниел Минчев 3
Кумите 16-17 год. момчета -61кг.
Йован Атанасов 3