Държавно Първенство - всички възрасти


КК Калоян
КАТА инд. 2010г момичета
Дария Миланова 3
КАТА инд. 2009г момичета
Адриана Бояджиева 3
КАТА инд. 2009г момчета
Георги Миладинов 7
КАТА инд. 2008г момичета
Никол Брайнова 7
КАТА инд. 2008г момчета
Михаил Иванов 5
Джем Балканджиев 5
КАТА инд. 2007г момичета
Велизара Костова 1
Грасиела Маринова 2
КАТА инд. 2007г момчета
Михаил Николов 9
КАТА инд. 2006г момичета
Мира Донкова 3
Мариела Петкова 3
КАТА инд. 2005г момичета
Рая Рускова 1
КАТА отборно 2011-2010г момчета
КК Калоян 3
КАТА отборно 2007-2006-2005г момичета
КК Калоян 2
КУМИТЕ инд. 2009г момичета -30кг.
Адриана Бояджиева 2
КУМИТЕ инд. 2009г момчета -35кг.
Мартин Янков 5
КУМИТЕ инд. 2008г момичета -32кг.
Никол Брайнова 3
КУМИТЕ инд. 2008г момичета -44кг.
Виктория Байчева 2
КУМИТЕ инд. 2008г момчета -40кг.
Джем Балканджиев 3
Виктор Георгиев 5
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -35кг.
Грасиела Маринова 2
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -40кг.
Велизара Костова 3
КУМИТЕ инд. 2007г момичета -45кг.
Стефания Денева 2
КУМИТЕ инд. 2007г момчета -52кг.
Калоян Тодоров 2
КУМИТЕ инд. 2006г момичета -54кг.
Мариела Петкова 1
КУМИТЕ инд. 2006г момичета +54кг.
Мира Донкова 1
КУМИТЕ инд. 2005г момичета -54кг.
Рая Рускова 1