5-та КАРАТЕ КУПА "Мемориал Светослав Иванов"

търси:

дисциплина общо
1 КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момичета 7
2 КАТА 6-7 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета 19
3 КАТА 6-7 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси, момчета 15
4 КАТА 6-7 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси, момичета 4
5 КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момчета 11
6 КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси,момичета 3
7 КАТА 8-9 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момчета 16
8 КАТА 8-9 годишни, 1 група БЕЛИ пояси, момичета 5
9 КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси, момчета 6
10 КАТА 8-9 годишни, 2 група ЖЪЛТИ пояси,момичета 5
11 КАТА 8-9 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момчета 10
12 КАТА 8-9 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момичета 6
13 КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момчета 11
14 КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момичета 4
15 КАТА 10-11 годишни, момчета 18
16 КАТА 10-11 годишни, момичета 13
17 КАТА 12-13 годишни, момчета 10
18 КАТА 12-13 годишни, момичета 9
19 КАТА 14-15 годишни, момчета 2
20 КАТА 14-15 годишни, момичета 1
21 КАТА 16-17 годишни, момчета 1
22 КАТА 16-17 годишни, момичета 1
23 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -30 кг. 8
24 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -35 кг. 3
25 КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. +35 кг. 3
26 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -30 кг. 24
27 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -35 кг. 17
28 КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. +35 кг. 11
29 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -35 кг. 12
30 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -40 кг. 8
31 КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. +40 кг. 14
32 КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. -35 кг. 3
33 КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. -40 кг. 7
34 КУМИТЕ 10-11 годишни, момичета кат. +40 кг. 3
35 КУМИТЕ 12-13 годишни, момичета кат. -40 кг. 1
36 КУМИТЕ 12-13 годишни, момичета кат. -45 кг. 5
37 КУМИТЕ 12-13 годишни, момичета кат. +45 кг. 5
38 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -40 кг. 7
39 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -45 кг. 9
40 КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. +45 кг. 15
41 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмичета кат. -47 кг. 3
42 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмичета кат. -54 кг. 3
43 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмичета кат. +54 кг. 1
44 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. -63 кг. 4
45 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. -70 кг. 4
46 КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмчета кат. +70 кг. 1
47 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмичета кат. -59 кг. 4
48 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмичета кат. +59 кг. 1
49 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмчета кат. -68 кг. 4
50 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмчета кат. -76 кг. 3
51 КУМИТЕ 16-17 годишни, мoмчета кат. +76 кг. 1
52 КАТА Отборно 6-9 годишни , 1 група, момчета 6
53 КАТА Отборно 6-9 годишни, 1 група, момичета 4
54 КАТА Отборно 10-13 годишни, 2 група, момчета 5
55 КАТА Отборно 10-13 годишни, 2 група, момичета 3
56 КАТА Отборно 14-17 годишни, 3 група, момчета 2
57 КАТА Отборно 14-17 годишни, 3 група, момичета 1