ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЕКО ТУРНИР КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ

търси:

дисциплина общо
1 КАТА до 7 год. момичета 4
2 КАТА до 7 год .момчета 9
3 КАТА до 8 год. момичета 4
4 КАТА до 8 год. момчета 9
5 КАТА до 9 год. момичета 4
6 КАТА до 9 год. момчета 12
7 КАТА 10-11 год .момичета 8
8 КАТА 10-11 год. момчета 8
9 КАТА 12-13 год. момичета 4
10 КАТА 12-13 год. момчета 9
11 КАТА 14-15 год. момичета 2
12 КУМИТЕ 7 год. момчета -28 кг 3
13 КАТА 14-15 год. момчета 7
14 КУМИТЕ 8 год. момичета -30 кг 4
15 КУМИТЕ 8 год. момчета -30 кг 7
16 КУМИТЕ 8 год. момчета -35 кг 3
17 КУМИТЕ 9 год. момичета +35 кг 2
18 КУМИТЕ 9 год. момчета -30 кг 5
19 КУМИТЕ 9год. момчета -40 кг 5
20 КУМИТЕ 10-11 год. момичета -35 кг 6
21 КУМИТЕ 10-11 год. момичета +35 кг 5
22 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -35 кг 4
23 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -40 кг 3
24 КУМИТЕ 10-11 год. момчета +40 кг 8
25 КУМИТЕ 12-13 год. момичета -40 кг 3
26 КУМИТЕ 12-13 год. момичета -50 кг 2
27 КУМИТЕ 12-13 год. момичета +50 кг 2
28 КУМИТЕ 12-13 год. момчета -35 кг 4
29 КУМИТЕ 12-13 год. момчета -40 кг 5
30 КУМИТЕ 12-13 год. момчета +40 кг 9
31 КУМИТЕ 14-15 год. момичета -47 кг 1
32 КУМИТЕ 14-15 год. момичета -54 кг 4
33 КУМИТЕ 14-15 год. момичета +54 кг 3
34 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг 5
35 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -65 кг 6
36 КУМИТЕ 14-15 год. момчета +65 кг 3
37 КУМИТЕ 16-17 год. момичета -55 кг 2
38 КУМИТЕ 16-17 год. момичета +55 кг 3
39 КУМИТЕ 16-17 год. момчета -65 кг 4
40 КУМИТЕ 16-17 год. момчета +65 кг 5
41 КУМИТЕ отборно 8-10 год. момичета 1
42 КУМИТЕ отборно 8-10 год. момчета 3
43 КУМИТЕ отборно 11-13 год. момичета 2
44 КУМИТЕ отборно 11-13 год. момчета 4
45 КУМИТЕ отборно 14-17 год. момичета 3
46 КУМИТЕ отборно 14-17 год. момчета 4