КАРАТЕ КУПА РОНИН

търси:

Клуб ( 25 ) Участник ( 270 ) Роден на дисциплина статус
КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
Clubul Contact Octavian Pilsu 2007-03-18 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Clubul Contact Mihai Rapeanu 2005-01-10 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
Clubul Contact Andreea Cucu 2002-02-10 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
Clubul Contact Octavian Pilsu 2007-03-18 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
Clubul Contact Mihai Rapeanu 2005-01-10 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -28кг. Регистриран
Clubul Contact Alexandra Cucu 2004-03-12 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
Clubul Contact Andreea Cucu 2002-02-10 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета -40кг. Регистриран
Clubul Contact Andrei Cojocaru 2003-09-20 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
KC Nis Katarina Djordjevic 2003-06-20 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
KC Nis Kristina Djordjevic 2006-11-03 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
KC Nis Andjela Marinkovic 2003-02-23 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
KC Nis Andjela Marinkovic 2003-02-23 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. Регистриран
KC Nis Petra Stancic 2007-11-25 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КБИ Петромакс Евгени Йорданов 2002-11-16 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
КБИ Петромакс Максим Христов 2003-12-20 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
КБИ Петромакс Ивет Горанова 2000-03-06 Регистриран
КБИ Петромакс Станислав Цанов 2000-03-17 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. Регистриран
КБИ Петромакс Веселина Веселинова 2001-08-11 Регистриран
КБИ Петромакс Теодор Димитров 2001-01-03 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. Регистриран
КИБИ Френдшип Камелия Лещарова 2007-03-27 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КИБИ Френдшип Константина Медарова 2006-11-17 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КИБИ Френдшип Валентин Атанасов 2006-12-12 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КИБИ Френдшип Йоан Марков 2005-12-08 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КИБИ Френдшип Камелия Лещарова 2007-03-27 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
КИБИ Френдшип Константина Медарова 2006-11-17 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
КИБИ Френдшип Йоан Марков 2005-12-08 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Нели Оцетарова 2004-11-08 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Нели Оцетарова 2004-11-08 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Селинай Кязим 2004-02-12 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Селинай Кязим 2004-02-12 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Никола Иванов 2000-10-29 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Васил Ривов 1999-12-20 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. Регистриран
КК Дарис Мира Генчева 2005-05-13 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Дарис Тодор Настев 2003-06-18 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
КК Дарис Владислав Милев 2008-05-11 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Дарис Марио Милчов 2006-03-05 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Дарис Самуил Гигов 2009-09-21 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Дарис Александър Стефанов 2005-09-02 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Дарис Вилхем Вилхемов 2003-11-11 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
КК Дарис Бойко Парлапански 2003-05-22 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
КК Дарис Калоян Христов 2009-06-21 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Дарис Боян Кръстев 2009-02-19 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Дарис Марио Милчов 2006-03-05 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Дарис Христо Колешански 2004-04-08 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
КК Дарис Виктор Илиев 2004-12-15 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -28кг. Регистриран
КК Дарис Александър Стефанов 2005-09-02 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
КК Дарис Бойко Парлапански 2003-05-22 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
КК Дарис Вилхем Вилхемов 2003-11-11 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
КК Калоян Костадин Бояджиев 2007-05-16 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
КК Калоян Светозар Бялков 2006-04-26 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Калоян Явор Каменов 2005-08-01 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КК Калоян Джем Балканджиев 2008-06-05 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Милен Робов 2008-12-05 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Деян Бачев 2008-09-24 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 2008-12-17 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Рая Рускова 2005-12-16 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Калоян Симона Георгиева 2008-03-22 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
КК Калоян Борислав Златков 2007-08-08 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Калоян Михаил Николов 2007-06-06 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Калоян Георги Миладинов 2009-07-13 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Михаил Каров 2007-11-08 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Калоян Михаил Минчев 2008-04-21 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Светозар Бялков 2006-04-26 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Калоян Велислав Георгиев 2008-08-11 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Дамян Димов 2008-07-07 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Калоян Авия Иванова 2005-10-08 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Калоян Цветомира Чикова 2007-11-14 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КК Калоян Станислав Костов 2004-04-01 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Калоян Николинка Бояджиева 2004-04-15 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета +30кг. Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
КК Калоян Борислав Златков 2007-08-08 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Калоян Михаил Николов 2007-06-06 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Калоян Цветомира Чикова 2007-11-14 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
КК Калоян Рая Рускова 2005-12-16 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Калоян Авия Иванова 2005-10-08 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КК Калоян Станислав Костов 2004-04-01 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
КК Калоян Николинка Бояджиева 2004-04-15 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Калоян Иванка Гайдарова 2001-05-30 Регистриран
КК Калоян Йоан Кушев 2003-07-09 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 2008-12-17 Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 1984-07-11 Регистриран
КК Камае Денис Янков 2007-07-23 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Камае Виктор Георгиев 2007-04-25 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
КК Камае Ивайло Томов 2007-01-08 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
КК Камае Ина Ананиева 2006-09-13 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
КК Камае Стилиян Велинов 2004-10-15 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
КК Камае Маргарита Янкова 2004-08-09 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Камае Радост Йосифова 2005-07-26 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КК Камае Денис Янков 2007-07-23 Регистриран
КК Камае Румен Янков 1978-11-20 Регистриран
КК Левски Спартак Велин Иванов 2005-10-24 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -28кг. Регистриран
КК Левски Спартак Георги Завратчийски 2004-07-28 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
КК Левски Спартак Калояна Донкова 2003-04-25 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета -40кг. Регистриран
КК Левски Спартак Николай Чернев 2000-06-28 КУМИТЕ старша възраст момчета -57кг. Регистриран
КК Локомотив Александър Лазаров 2003-01-10 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Локомотив Виктория Спасова 2006-11-03 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
КК Локомотив Дара Каранасиус 2005-02-20 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Локомотив Кристиян Генов 2006-06-10 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Локомотив Кристиян Генов 2006-06-10 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Локомотив Александър Лазаров 2003-01-10 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
КК Локомотив Дара Каранасиус 2005-02-20 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Локомотив Иван Иванов 2001-07-31 КУМИТЕ старша възраст момчета -57кг. Регистриран
КК Локомотив Михаил Арсенов 2001-05-21 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. Регистриран
КК Локомотив Калоян Иванов 2001-10-15 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. Регистриран
КК Локомотив Виктория Спасова 2006-11-03 Регистриран
КК Локомотив Спас Спасов 1952-11-03 Регистриран
КК Ронин 11 Любомира Стоянова 2004-08-09 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Любомир Шарков 2007-11-30 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Мария Пенчева 2005-12-03 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Димитра Вулджева 2005-03-22 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КК Ронин 11 Никол Пейчева 2003-11-01 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Димитра Вулджева 2005-03-22 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Михаил Стоименов 2006-07-01 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Александър Христакиев 2006-11-01 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Камен Грозданов 2005-06-25 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Валерия Игнатова 2004-03-05 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Виктор Ханджиев 2005-03-25 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Виктор Манчоров 2009-04-08 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Мартин Михов 2009-05-19 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Огнян Барух 2002-10-28 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Елица Петрова 2009-02-24 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
КК Ронин 11 Симеон Караджов 2006-06-12 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Ронин 11 Владислав Вакарелов 2006-10-30 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Александър Христакиев 2006-11-01 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Симеон Караджов 2006-06-12 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Михаил Стоименов 2006-07-01 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Йоан Стефанов 2007-02-26 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Мариан Стоев 2007-03-06 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
КК Ронин 11 Петър Михайлов 2007-08-25 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
КК Ронин 11 Велин Зарев 2006-04-23 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
КК Ронин 11 Виктор Ханджиев 2005-03-25 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
КК Ронин 11 Христо Поибренски 2004-08-20 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
КК Ронин 11 Валерия Игнатова 2004-03-05 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КК Ронин 11 Огнян Барух 2002-10-28 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
КК Ронин 11 Виктория-Ясмин Хаджиева 2003-12-28 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. Регистриран
КК Ронин 11 Никол Пейчева 2003-11-01 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. Регистриран
КК Ронин 11 Радослав Вакарелов 2001-05-31 КУМИТЕ старша възраст момчета -57кг. Регистриран
КК Ронин 11 Тодор Ранчев 2000-07-31 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. Регистриран
КК Ронин 11 Боян Елизариев 2007-11-12 Регистриран
КК Ронин 11 Румен Елизариев 1980-10-31 Регистриран
КК Ронин 11 2 Виктор Манчоров 2009-04-08 Регистриран
КК Ронин 11 2 Златомир Манчоров 1973-09-27 Регистриран
КК Ронин 11 3 Виктория-Ясмин Хаджиева 2003-12-28 Регистриран
КК Ронин 11 3 Красен Хаджиев 1972-05-20 Регистриран
КК Ронин 11 4 Атанас Дюлгерски 2008-10-21 Регистриран
КК Ронин 11 4 Ирена Дюлгерска 1980-12-23 Регистриран
КК Ронин 11 5 Мартин Михов 2009-05-19 Регистриран
КК Ронин 11 5 Силвия Василева 1984-03-26 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Полина Тодорова 2004-06-16 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Екатерина Гергинова 2004-11-16 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета -35кг. Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Петрова 2004-01-09 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристиян Лозанов 2004-11-10 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
КК Шурикен Християн Василев 2006-12-24 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
КК Шурикен Иван Иванов 2003-03-28 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
КК Шурикен Янислава Йорданова 2008-02-12 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
КК Шурикен Християн Василев 2006-12-24 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
КК Шурикен Иван Иванов 2003-03-28 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
Кофукан Габриела Кръстева 2003-09-05 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
Кофукан Пловдив Йоан Дернев 2006-01-03 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Георги Донков 2006-12-18 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Кирил Халачев 2006-10-29 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Денислав Добрев 2007-12-05 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Йоан Дернев 2006-01-03 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Радомир Димитров 2006-10-14 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Васил Джамбазов 2002-01-18 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
Кофукан Пловдив Георги Донков 2006-12-18 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Кирил Халачев 2006-10-29 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Денислав Добрев 2007-12-05 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Радомир Димитров 2006-10-14 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Кристиян Николов 2007-07-06 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Васил Джамбазов 2002-01-18 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Мирослава Генова 2000-09-24 Регистриран
Кофукан Пловдив Теодор Чаталбашев 2001-11-22 КУМИТЕ старша възраст момчета -57кг. Регистриран
Кофукан Пловдив Мартин Кръстанов 2000-07-13 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. Регистриран
СК Будо Адриана Ивайлова 2007-12-22 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Будо Адриана Ивайлова 2007-12-22 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета +30кг. Регистриран
СК Будо Алан Априлов 2002-12-16 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
СК Будо Десислава Маринова 2006-05-11 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Будо Десислава Маринова 2006-05-11 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
СК Будо Симона Йорданова 2006-02-03 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Будо Симона Йорданова 2006-02-03 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета +30кг. Регистриран
СК Будо Ванеса Захариева 2005-03-04 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
СК Будо Ванеса Захариева 2005-03-04 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
СК Будо Елена Суарес 2001-02-11 Регистриран
СК Будо Симона Маринова 2009-08-31 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
СК Будо Сарра Исса 2007-08-23 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
СК Максима Едуард Иванов 2007-07-13 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
СК Максима Мия Гатева 2006-01-13 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета +30кг. Регистриран
СК Максима Боил Христов 2003-04-20 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
СК Максима Красимир Фердов 2002-01-14 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
СК Максима Димитър Димов 2004-04-12 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СК Максима Ангел Ценов 2005-06-03 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -28кг. Регистриран
СК Максима Весела Иванова 2000-08-01 Регистриран
СК Никон Йован Атанасов 2002-07-28 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
СК Никон Йован Атанасов 2002-07-28 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
СК Никон Владимир Назъров 2004-03-31 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
СК Никон Владимир Назъров 2004-03-31 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
СК Никон Роберто Петров 2002-10-16 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
СК Никон Радослав Петров 2007-07-11 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Никон Камен Иванов 2003-03-07 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
СК Никон Димитър Дюлгеров 2009-11-01 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
СК Никон Иван Петков 2003-07-31 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
СК Никон Николай Дюлгеров 2007-08-03 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
СК Никон Радослав Петров 2007-07-11 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
СК Никон Петър Керацов 2003-04-19 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
СК Никон Николай Дюлгеров 2007-08-03 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Никон Никола Петев 2006-04-25 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Никон Андреа Стоянова 2008-03-28 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
СК Никон Никола Петев 2006-04-25 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
СК Никон Робърт Владимиров 2002-06-18 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
СК Никон Денислав Стоянов 2002-08-28 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
СК Никон Михаел Кръстанов 2005-11-24 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
СК Никон Теодора Недялкова 2009-03-19 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
СК Никон Красимир Дешев 2006-12-02 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
СК Никон Николай Цанев 2008-04-13 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
СК Никон Петър Керацов 2003-04-19 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
СК Никон Никола Зафиров 2007-03-31 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Никон Теодора Цанева 2006-03-23 КУМИТЕ 2007-2006г. момичета -30кг. Регистриран
СК Никон Теодора Цанева 2006-03-23 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Никон Никола Михайлов 2009-09-16 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
СК Никон Петър Владимиров 2006-11-13 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Никон Петър Владимиров 2006-11-13 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
СК Никон Димитър Михайлов 1978-12-11 Регистриран
СК Никон Никола Михайлов 2009-09-16 Регистриран
СК Сейкен Борислав Будинов 2006-09-28 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Сейкен Натали Станкова 2008-01-08 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
СК Сейкен Борислав Будинов 2006-09-28 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
СК Сейкен Александър Георгиев 2006-09-30 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
СК Сейкен Асен Георгиев 2006-09-30 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -25кг. Регистриран
СК Сейкен Александър Василев 2004-11-04 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СК Сейкен Божин Киткарски 2004-05-26 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
СК Сейкен Алекс Симеонов 2003-02-11 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета +45кг. Регистриран
СК Торнадо Анна-Мария Кирякова 2007-12-20 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Торнадо Елена Михайлова 2007-04-19 КАТА 2007-2006г. момичета Регистриран
СК Торнадо Пламен Вълков 2007-11-15 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
СК Торнадо Лина Тянкова 2004-10-29 КАТА 2005-2004г. момичета Регистриран
СК Торнадо Петър Димитров 2005-02-28 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
СК Торнадо Костадин Петрунов 2004-02-23 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
СК Торнадо Стефан Петеларов 2004-02-02 КАТА 2005-2004г. момчета Регистриран
СК Торнадо Лина Тянкова 2004-10-29 КУМИТЕ 2005-2004г. момичета +35кг. Регистриран
СК Торнадо Петър Димитров 2005-02-28 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СК Торнадо Костадин Петрунов 2004-02-23 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СК Торнадо Стефан Петеларов 2004-02-02 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СКК Олимп Никола Захов 2007-12-05 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета -30кг. Регистриран
СКК Олимп Станислав Спасов 2006-01-12 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
СКК Олимп Никита Колодин 2006-09-18 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
СКК Олимп Сергей Красников 2005-08-26 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета -35кг. Регистриран
СКК Олимп Иван Чередниченко 2004-02-02 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
СКК Олимп Валентин Захов 2005-05-29 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
СКК Олимп Максим Красников 2003-01-16 КУМИТЕ 2003-2002г .момчета -40кг. Регистриран
СКК Олимп Стилиян Димитров 2003-09-19 КУМИТЕ 2003-2002г. момчета -45кг. Регистриран
СКК Олимп Карл Ян Якубик 2001-04-02 КУМИТЕ старша възраст момчета +63кг. Регистриран
УБИ Шобу Георги Генов 2003-04-22 КАТА 2003-2002г. момчета Регистриран
УБИ Шобу Ирина Петрова 2003-07-01 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. Регистриран
УБИ Шобу Ирина Петрова 2003-07-01 КАТА 2003-2002г. момичета Регистриран
Файтърс НСА Никол Бързоева 2002-11-28 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета -40кг. Регистриран
ШКК Мак Доналд Антон Иванов 2007-01-29 КАТА 2007-2006г. момчета Регистриран
ШКК Мак Доналд Никол Стоянова 2008-05-12 КАТА 2009-2008г. момичета Регистриран
ШКК Мак Доналд Станислав Стойнев 2008-05-13 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
ШКК Мак Доналд Александър Симеонов 2008-10-20 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
ШКК Мак Доналд Александър Василев 2008-11-21 КАТА 2009-2008г. момчета Регистриран
ШКК Мак Доналд Антон Иванов 2007-01-29 КУМИТЕ 2007-2006г. момчета +30кг. Регистриран
ШКК Мак Доналд Лъчезар Тодоров 2004-07-03 КУМИТЕ 2005-2004г. момчета +35кг. Регистриран
ШКК Мак Доналд Мария Хаджиева 2003-01-08 КУМИТЕ 2003-2002г. момичета +40кг. Регистриран
ШКК Мак Доналд Благовест Кирилов 2001-02-20 КУМИТЕ старша възраст момчета -63кг. Регистриран