КАРАТЕ КУПА РОНИН 2018

търси:

Клуб ( 1 ) Участник ( 42 ) Роден на дисциплина статус
КК Калоян Адриана Бояджиева 2009-05-08 Ката момичета 2009-2010г. Регистриран
КК Калоян Адриана Бояджиева 2009-05-08 Кумите момичета 2009г. -30кг. Регистриран
КК Калоян Дария Стефанова 2008-09-19 Ката момичета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Дария Стефанова 2008-09-19 Кумите момичета 2008г. -30кг. Регистриран
КК Калоян Никол Брайнова 2008-10-19 Ката момичета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Никол Брайнова 2008-10-19 Кумите момичета 2008г. -30кг. Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 Ката момичета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 Кумите момичета 2007г. -37кг. Регистриран
КК Калоян Грасиела Маринова 2007-07-08 Ката момичета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Грасиела Маринова 2007-07-08 Кумите момичета 2007г. -37кг. Регистриран
КК Калоян Виктория Байчева 2008-03-21 Ката момичета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Виктория Байчева 2008-03-21 Кумите момичета 2008г. -35кг. Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 Ката момичета 2005-2006г. Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 Кумите момичета 2006г. +47кг Регистриран
КК Калоян Мира Донкова 2006-03-21 Ката момичета 2005-2006г. Регистриран
КК Калоян Мира Донкова 2006-03-21 Кумите момичета 2006г. +47кг Регистриран
КК Калоян Рая Рускова 2005-12-16 Ката момичета 2005-2006г. Регистриран
КК Калоян Рая Рускова 2005-12-16 Кумите момичета 2005г. +50кг Регистриран
КК Калоян Джем Балканджиев 2008-06-05 Ката момчета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Джем Балканджиев 2008-06-05 Кумите момчета 2008г. -35кг. Регистриран
КК Калоян Кристиян Колев 2008-10-01 Кумите момчета 2008г. -35кг. Регистриран
КК Калоян Михаил Николов 2007-06-06 Кумите момчета 2007г. +40кг. Регистриран
КК Калоян Михаил Николов 2007-06-06 Ката момчета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 2008-12-17 Ката момчета 2007-2008г. Регистриран
КК Калоян Кубрат Стойчев 2009-10-10 Кумите момчета 2009г. -30кг. Регистриран
КК Калоян Виктор Георгиев 2008-12-17 Кумите момчета 2008г. +35кг. Регистриран
КК Калоян Стефания Денева 2007-02-15 Кумите момичета 2007г. +37кг. Регистриран
КК Калоян Джем Балканджиев 2008-06-05 Кумите отборно момчета 2008-2007г Регистриран
КК Калоян Кристиян Колев 2008-10-01 Кумите отборно момчета 2008-2007г Регистриран
КК Калоян Михаил Николов 2007-06-06 Кумите отборно момчета 2008-2007г Регистриран
КК Калоян Велизара Костова 2007-05-23 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян Грасиела Маринова 2007-07-08 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян Адриана Бояджиева 2009-05-08 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян Мариела Петкова 2006-07-17 Кумите отборно момичета 2005-2006г Регистриран
КК Калоян Мира Донкова 2006-03-21 Кумите отборно момичета 2005-2006г Регистриран
КК Калоян Рая Рускова 2005-12-16 Кумите отборно момичета 2005-2006г Регистриран
КК Калоян Дария Стефанова 2008-09-19 Семейна ката Регистриран
КК Калоян Магдалена Стефанова 1983-10-06 Семейна ката Регистриран
КК Калоян 2 Виктория Байчева 2008-03-21 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян 2 Дария Стефанова 2008-09-19 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян 2 Стефания Денева 2007-02-15 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран
КК Калоян 2 Никол Брайнова 2008-10-19 Кумите отборно момичета 2008-2007г. Регистриран