Карате Купа АЯКС 2019

търси:

Клуб ( 1 ) Участник ( 62 ) Роден на дисциплина статус
КК Самурай Цветелина Иванова 2010-07-22 кумите инд.2010г. момичета -30кг. Регистриран
КК Самурай Венелин Илиев 2010-05-07 кумите инд.2010г. момчета -35кг. Регистриран
КК Самурай Дея Иванова 2011-04-30 ката инд.момичета 2011 и по малки Регистриран
КК Самурай Дея Иванова 2011-04-30 кумите инд.момичета 2011 и по малки -25кг. Регистриран
КК Самурай Крум Боянов 2011-02-24 ката инд.момчета 2011 и по малки Регистриран
КК Самурай Венелин Илиев 2010-05-07 ката инд.момчета 2010 Регистриран
КК Самурай Крум Боянов 2011-02-24 кумите инд.момчета 2011 и по малки -30кг. Регистриран
КК Самурай Цветелина Иванова 2010-07-22 ката инд.момичета 2010 Регистриран
КК Самурай Емир Джевджет 2009-10-03 кумите инд.2009г. момчета -40кг. Регистриран
КК Самурай Давид Николов 2009-09-09 кумите инд.2009г. момчета -35кг. Регистриран
КК Самурай Давид Николов 2009-09-09 ката инд.момчета 2009 Регистриран
КК Самурай Николай Димитров 2009-08-29 кумите инд.2009г. момчета -30кг. Регистриран
КК Самурай Николай Димитров 2009-08-29 ката инд.момчета 2009 Регистриран
КК Самурай Валентин Спиридонов 2009-12-26 кумите инд.2009г. момчета -30кг. Регистриран
КК Самурай Валентин Спиридонов 2009-12-26 ката инд.момчета 2009 Регистриран
КК Самурай Николай Балчев 2009-07-19 кумите инд.2009г. момчета -35кг. Регистриран
КК Самурай Николай Балчев 2009-07-19 ката инд.момчета 2009 Регистриран
КК Самурай Валерия Панайотова 2008-04-10 кумите инд.2008. момичета -44кг. Регистриран
КК Самурай Валерия Панайотова 2008-04-10 ката инд.момичета 2008 Регистриран
КК Самурай Радослава Василева 2008-12-24 кумите инд.2008. момичета -44кг. Регистриран
КК Самурай Радослава Василева 2008-12-24 ката инд.момичета 2008 Регистриран
КК Самурай Стивън Стоянов 2007-10-22 кумите инд.2007г. момчета -42кг. Регистриран
КК Самурай Стивън Стоянов 2007-10-22 ката инд.момчета 2007 Регистриран
КК Самурай Васил Василев 2006-09-07 кумите инд.2006г. момчета -40кг. Регистриран
КК Самурай Божидар Маринов 2006-03-25 кумите инд.2006г. момчета +55кг. Регистриран
КК Самурай Божидар Маринов 2006-03-25 ката инд.момчета 2006 Регистриран
КК Самурай Тулчан Мехмед 2006-06-11 ката инд.момчета 2006 Регистриран
КК Самурай Тулчан Мехмед 2006-06-11 кумите инд.2006г. момчета -40кг. Регистриран
КК Самурай Иван Кръстев 2005-06-27 кумите инд.2005г. момчета -52кг. Регистриран
КК Самурай Иван Кръстев 2005-06-27 ката инд.момчета 2005 Регистриран
КК Самурай Паулина Пламенова 2005-07-26 кумите инд.2005г. момичета +54кг. Регистриран
КК Самурай Кристиян Колев 2005-08-30 кумите инд.2005г. момчета -52кг. Регистриран
КК Самурай Християн Харитонов 2005-10-09 ката инд.момчета 2005 Регистриран
КК Самурай Симеон Младенов 2005-09-30 кумите инд.2005г. момчета -52кг. Регистриран
КК Самурай Симеон Младенов 2005-09-30 ката инд.момчета 2005 Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 кумите инд.14-16г.. момчета -63кг. Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 ката инд.14-16г.момчета Регистриран
КК Самурай Мартина Димитрова 2004-07-27 ката 14-16г. момичета Регистриран
КК Самурай Йоана Кулева 2004-07-28 ката 14-16г. момичета Регистриран
КК Самурай Йоана Кулева 2004-07-28 кумите инд.14-16г.. момичета +54кг. Регистриран
КК Самурай Василена Кулева 2004-07-28 кумите инд.14-16г.. момичета -54кг. Регистриран
КК Самурай Василена Кулева 2004-07-28 ката 14-16г. момичета Регистриран
КК Самурай Ивайло Георгиев 2003-02-28 кумите инд.16-18г.. момчета +76кг. Регистриран
КК Самурай Давид Николов 2009-09-09 кумите отб.2008-2009г.момчета Регистриран
КК Самурай Емир Джевджет 2009-10-03 кумите отб.2008-2009г.момчета Регистриран
КК Самурай Николай Димитров 2009-08-29 кумите отб.2008-2009г.момчета Регистриран
КК Самурай Валерия Панайотова 2008-04-10 кумите отб.2008-2009г.момичета Регистриран
КК Самурай Радослава Василева 2008-12-24 кумите отб.2008-2009г.момичета Регистриран
КК Самурай Иван Кръстев 2005-06-27 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран
КК Самурай Кристиян Колев 2005-08-30 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран
КК Самурай Симеон Младенов 2005-09-30 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран
КК Самурай Иван Кръстев 2005-06-27 ката отборно 2006-2005г. момчета Регистриран
КК Самурай Симеон Младенов 2005-09-30 ката отборно 2006-2005г. момчета Регистриран
КК Самурай Тулчан Мехмед 2006-06-11 ката отборно 2006-2005г. момчета Регистриран
КК Самурай Ивайло Георгиев 2003-02-28 кумите отб.2004-2003г.момчета Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 кумите отб.2004-2003г.момчета Регистриран
КК Самурай Василена Кулева 2004-07-28 кумите отб.2004-2003г.момичета Регистриран
КК Самурай Йоана Кулева 2004-07-28 кумите отб.2004-2003г.момичета Регистриран
КК Самурай Мартина Димитрова 2004-07-27 кумите отб.2004-2003г.момичета Регистриран
КК Самурай 2 Божидар Маринов 2006-03-25 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран
КК Самурай 2 Васил Василев 2006-09-07 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран
КК Самурай 2 Тулчан Мехмед 2006-06-11 кумите отб.2007-2006-2005г.момчета Регистриран