Национална КУПА

търси:

Клуб ( 29 ) Участник ( 536 ) Роден на дисциплина статус
КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
ГКК Алеко Захари Николов 2005-09-19 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
ГКК Алеко Ева Миланова 2004-11-17 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
ГКК Алеко Мая Александрова 2004-05-01 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
ГКК Алеко Кристина Цветанова 2004-04-07 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
ГКК Алеко Борис Данчев 2004-06-07 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
ГКК Алеко Светлин Василев 2003-07-26 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
ГКК Алеко Иво Исаев 2000-01-22 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
ГКК Алеко Антонио Славков 1994-12-01 КАТА инд. мъже Регистриран
ГКК Алеко Теодор Панев 2006-09-25 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
ГКК Алеко Кристина Цветанова 2004-04-07 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
ГКК Алеко Мая Александрова 2004-05-01 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
ГКК Алеко Ева Миланова 2004-11-17 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
ГКК Алеко Борис Данчев 2004-06-07 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
ГКК Алеко Светлин Василев 2003-07-26 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
ГКК Алеко Аспарух Мидов 2001-08-26 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ГКК Алеко Мартин Златев 2002-06-05 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ГКК Алеко Иво Исаев 2000-01-22 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
ГКК Алеко Калоян Георгиев 1997-07-19 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
ГКК Алеко Браян Марков 1997-10-22 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
ГКК Алеко Николай Лазаров 1996-08-23 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ГКК Алеко Стефан Петков 1994-12-07 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ГКК Алеко Пламен Фердинандов 1996-02-19 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ГКК Алеко Кристина Цветанова 2004-04-07 КАТА отборно момичета Регистриран
ГКК Алеко Мая Александрова 2004-05-01 КАТА отборно момичета Регистриран
ГКК Алеко Ева Миланова 2004-11-17 КАТА отборно момичета Регистриран
КБИ Петромакс Дара Ганчева 2002-12-21 КАТА инд. момичета 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Ивет Горанова 2000-03-06 КАТА инд. девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Станислав Цанов 2000-03-17 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Габриела Горанова 1998-08-10 КАТА инд. девойки Регистриран
КБИ Петромакс Гергана Витанова 1990-09-30 КАТА инд. жени Регистриран
КБИ Петромакс Максим Христов 2003-12-20 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КБИ Петромакс Евгени Йорданов 2002-11-16 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Валентин Сачански 2002-08-25 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Цветослав Босилков 2001-08-08 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Веселина Веселинова 2001-08-11 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Теодор Димитров 2001-01-03 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КБИ Петромакс Станислав Цанов 2000-03-17 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Ивет Горанова 2000-03-06 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Виктория Росева 1999-03-11 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Йоанна Иванова 2000-05-17 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Йоана Йорданова 2000-03-29 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Мария Магдалена Петрова 1999-09-10 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Християн Цветков 1998-10-29 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КБИ Петромакс Габриела Горанова 1998-08-10 КУМИТЕ инд. +59 кг девойки Регистриран
КБИ Петромакс Петър Йотов 1998-01-19 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
КБИ Петромакс Преслав Събев 1998-05-24 КУМИТЕ инд. +76 кг младежи Регистриран
КБИ Петромакс Никол Христова 1997-09-05 КУМИТЕ инд. -53 кг девойки Регистриран
КБИ Петромакс Богомил Занков 1997-08-09 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
КБИ Петромакс Евгени Михайлов 1997-01-14 КУМИТЕ инд. -55 кг младежи Регистриран
КБИ Петромакс Изабел Кръстева 1998-05-18 КУМИТЕ инд. +59 кг девойки Регистриран
КБИ Петромакс Магдалена Иванова 1995-12-02 КУМИТЕ инд. -61 кг жени Регистриран
КБИ Петромакс Тина Теофилова 1995-01-03 КУМИТЕ инд. -50 кг жени Регистриран
КБИ Петромакс Калин Георгиев 1996-05-20 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
КБИ Петромакс Никола Христов 2003-01-20 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КБИ Петромакс Габриела Иванова 1997-08-02 КУМИТЕ инд. -53 кг девойки Регистриран
КБИ Петромакс Виктория Росева 1999-03-11 КАТА отборно девойки Регистриран
КБИ Петромакс Габриела Горанова 1998-08-10 КАТА отборно девойки Регистриран
КБИ Петромакс Ивет Горанова 2000-03-06 КАТА отборно девойки Регистриран
КБИ Петромакс Гергана Витанова 1990-09-30 КАТА отборно жени Регистриран
КБИ Петромакс Магдалена Иванова 1995-12-02 КАТА отборно жени Регистриран
КБИ Петромакс Тина Теофилова 1995-01-03 КАТА отборно жени Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Васил Ривов 1999-12-20 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Васил Ривов 1999-12-20 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Серкан Лятиф 1999-01-23 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Серкан Лятиф 1999-01-23 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Никола Иванов 2000-10-29 КАТА инд. момчета 2001+ Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Никола Иванов 2000-10-29 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Нели Оцетарова 2004-11-08 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Нели Оцетарова 2004-11-08 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Силвия Вангелова 1996-11-29 КАТА инд. девойки Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Силвия Вангелова 1996-11-29 КАТА инд. жени Регистриран
КИИ АИДА Вадо-рю Силвия Вангелова 1996-11-29 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
КК Атнес Илхан Каралоолу 2004-03-03 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Атнес Рени Димитрова 2003-10-12 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Атнес Айгюн Алиосман 2001-07-31 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Атнес Стефан Пачков 2002-10-28 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Атнес Михаела Трифонова 1998-11-20 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Атнес Десислава Станева 2000-04-25 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Атнес Камелия Александрова 1998-01-23 КУМИТЕ инд. -48 кг девойки Регистриран
КК Атнес Йоана Мошекова 1995-11-08 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
КК Атнес Ивелина Димитрова 1996-01-20 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
КК Атнес Симеон Дерменджиев 1994-08-29 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
КК Атнес Павлин Дишев 1990-12-12 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
КК Атнес Марин Михов 1990-11-26 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
КК Атнес Пламен Мошеков 1994-07-30 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
КК Атнес Владислав Шишков 1987-06-03 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Атнес Румен Атев 1987-09-27 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Атнес Марин Михов 1990-11-26 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Атнес Павлин Дишев 1990-12-12 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Атнес Пламен Мошеков 1994-07-30 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Атнес Ивелина Димитрова 1996-01-20 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
КК Атнес Йоана Мошекова 1995-11-08 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
КК Атнес Светла Димитрова 1983-11-01 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
КК Аякс Атина Димитрова 2002-07-20 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Андрей Андреев 2006-03-16 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Аякс Георги Къчев 2006-04-25 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Аякс Стефан Къчев 2006-03-25 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Аякс Десислава Калчева 2003-07-23 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Аякс Радина Омайникова 2001-12-13 КАТА инд. момичета 2001+ Регистриран
КК Аякс Моника Кънчева 2000-12-27 КАТА инд. момичета 2001+ Регистриран
КК Аякс Никола Димитров 2003-02-28 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Карина Георгиева 2003-08-28 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Ивелин Иванов 2003-12-29 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Дона Мосто 2004-06-10 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Татяна Данева 2004-06-12 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Стилиян Гошев 2004-05-12 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Десислава Калчева 2003-07-23 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Аякс Стамен Алексов 2002-12-06 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Васил Донев 2002-12-02 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Виктор Сердарски 2002-01-12 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Момчил Стоянов 2001-11-17 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Йоанна Бонова 2001-05-31 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Моника Кънчева 2000-12-27 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Радина Омайникова 2001-12-13 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Аякс Георги Радев 1999-05-11 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Аякс Ивелин Иванов 1999-01-07 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Белене Георги Трушков 2005-07-08 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
КК Белене Гергана Грунчева 2006-04-01 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
КК Белене Лорен Босилков 2002-12-21 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Белене Мирослав Трушков 2002-04-24 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Белене Лорен Босилков 2002-12-21 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
КК Белене Мирослав Трушков 2002-04-24 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
КК Белене Ивелин Ангелов 2002-03-08 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
КК Белене Ивелин Ангелов 2002-03-08 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Белене Ивелин Ангелов 2002-03-08 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Белене Лорен Босилков 2002-12-21 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Белене Мирослав Трушков 2002-04-24 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Будостил Борислав Ненов 1993-11-10 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
КК Видин Атанас Тотков 1993-07-20 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
КК Дарис Денислав Стоев 2006-06-12 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Дарис Александър Стефанов 2005-09-02 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
КК Дарис Юлиан Захариев 2004-07-06 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Дарис Бойко Парлапански 2003-05-22 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Дарис Вилхем Вилхемов 2003-11-11 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Дарис Вилхем Вилхемов 2003-11-11 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Дарис Юлиан Захариев 2004-07-06 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Дарис Бойко Парлапански 2003-05-22 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Дарис Даниел Крумов 1999-05-06 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Дарис Светломир Русев 2000-12-24 КУМИТЕ инд. -50 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Дарис Рейхан Рюстемов 2001-05-22 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Дарис Цветелин Петров 1999-04-04 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Дарис Бойко Парлапански 2003-05-22 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Дарис Вилхем Вилхемов 2003-11-11 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Дарис Иван Иванов 2003-03-28 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Калиакра Женя Янева 1999-09-12 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Компас Монтана Ивайло Домби 2000-10-15 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Компас Монтана Александър Върбанов 1999-09-15 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Компас Монтана Мирослав Миланов 1997-06-28 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Регистриран
КК Компас Монтана Любомир Иванов 1996-05-11 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
КК Левски Спартак Калояна Донкова 2003-04-25 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Левски Спартак Георги Дяков 1999-05-16 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Левски Спартак Николай Чернев 2000-06-28 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Левски Спартак Антонио Соколов 2000-07-20 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Левски Спартак Александър Григоров 2000-02-19 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Левски Спартак Адриана Ганева 1993-02-14 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
КК Левски Спартак Елеонора Станчева 1991-02-16 КУМИТЕ инд. -61 кг жени Регистриран
КК Левски Спартак Николай Стоянов 1994-02-08 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
КК Левски Спартак Пламен Кирилов 1987-02-13 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
КК Левски Спартак Димитър Владимиров 1986-04-08 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
КК Левски Спартак Симеон Стойчев 1998-10-22 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
КК Левски Спартак Богдан Бонев 1996-07-23 КАТА инд. мъже Регистриран
КК Левски Спартак Велизар Колешански 1998-04-16 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
КК Левски Спартак Александра Стублева 1995-04-15 КУМИТЕ инд. +68 кг жени Регистриран
КК Левски Спартак Любен Стефанов 1990-03-18 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
КК Левски Спартак Александър Бараклийски 1995-11-20 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Левски Спартак Любен Стефанов 1990-03-18 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Левски Спартак Николай Стоянов 1994-02-08 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Левски Спартак Павел Стоянов 1991-04-25 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Левски Спартак Пламен Кирилов 1987-02-13 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
КК Окинава годжу-рю Ивайло Динев 2007-03-03 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Иванина Господинова 2004-02-27 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Стела Стоименова 2004-03-20 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Анна-Мария Абаджиева 2003-01-31 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Айлин Ахмедова 2002-08-19 КАТА инд. момичета 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Кристиян Чакъров 2002-04-09 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Християн Сарандиев 2000-09-08 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КК Окинава годжу-рю Мартин Динев 1997-04-09 КАТА инд. младежи Регистриран
КК Окинава годжу-рю Мартин Динев 1997-04-09 КАТА инд. мъже Регистриран
КК Окинава годжу-рю Александър Стефанов 2003-12-02 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Атанас Златарев 2003-07-26 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Стела Стоименова 2004-03-20 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Анна-Мария Абаджиева 2003-01-31 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Айлин Ахмедова 2002-08-19 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Иван Иванов 2002-12-17 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Кристиян Чакъров 2002-04-09 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Ахмед Ахмедов 2001-01-01 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Християн Сарандиев 2000-09-08 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Окинава годжу-рю Александър Харбов 2000-09-20 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Окинава годжу-рю Живомир Илиев 1999-03-23 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Окинава годжу-рю Давид Атанасов 1998-01-31 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Регистриран
КК Окинава годжу-рю Михаил Стоянов 1997-04-15 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
КК Окинава годжу-рю Мартин Динев 1997-04-09 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Регистриран
КК Окинава годжу-рю Ивелина Иванова 2007-02-11 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
КК Окинава годжу-рю Ахмед Ахмедов 2001-01-01 КАТА инд. момчета 2001+ Регистриран
КК Окинава годжу-рю Анна-Мария Абаджиева 2003-01-31 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Окинава годжу-рю Иванина Господинова 2004-02-27 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Окинава годжу-рю Стела Стоименова 2004-03-20 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Приста Патрисия Панайотова 2007-10-26 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
КК Приста Ева Атанасова 2005-06-05 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
КК Приста Михаил Георгиев 2009-03-26 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Приста Кристиян Атанасов 1998-11-22 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Приста Светослав Бодуров 1995-08-08 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
КК Ронин 11 Тодор Ранчев 2000-07-31 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Ронин 11 Саня Петкова 2003-07-06 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Ронин 11 Радослав Вакарелов 2001-05-31 КАТА инд. момчета 2001+ Регистриран
КК Ронин 11 Димитра Вулджева 2005-03-22 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
КК Ронин 11 Михаил Стоименов 2006-07-01 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Ронин 11 Саня Петкова 2003-07-06 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Ронин 11 Христо Поибренски 2004-08-20 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Ронин 11 Калоян Йорданов 2002-06-10 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Ронин 11 Радослав Вакарелов 2001-05-31 КУМИТЕ инд. -50 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Ронин 11 Виктория Филипова 1999-11-06 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Самурай Денислава Петкова 2006-11-27 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
КК Самурай Росен Стефанов 2006-10-12 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Самурай Тулчан Мехмед 2006-06-11 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Самурай Павлета Стоянова 2005-12-06 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
КК Самурай Йоана Кулева 2004-07-28 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
КК Самурай Василена Кулева 2004-07-28 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
КК Самурай Симеон Младенов 2005-09-30 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
КК Самурай Иван Кръстев 2005-06-27 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Самурай Алекс Алексиев 2004-03-23 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Самурай Преслав Петков 2003-04-22 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Самурай Милена Стефанова 2003-12-18 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Самурай Радослав Христов 2000-08-24 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КК Самурай Пеньо Пенев 1999-08-20 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КК Самурай Радослав Кулев 1997-08-06 КАТА инд. младежи Регистриран
КК Самурай Георги Михайлов 1981-10-15 КАТА инд. мъже Регистриран
КК Самурай Петър Парушев 1991-09-19 КАТА инд. мъже Регистриран
КК Самурай Милена Стефанова 2003-12-18 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Преслав Петков 2003-04-22 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Ивайло Георгиев 2003-02-28 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Иван Друмев 2003-04-20 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Сияна Кисьова 2003-10-24 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Алекс Антонов 2004-03-23 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Антонио Маринов 2004-02-25 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Моника Иванова 2004-09-02 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Велин Друмев 2004-10-31 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Никълъс Личев 2004-01-30 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Златомир Радев 2004-05-08 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Стефан Станев 2004-10-26 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Станислав Митев 2004-10-19 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Константин Костадинов 2003-05-17 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Самурай Таня Дичева 2000-01-18 КУМИТЕ инд. +50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Самурай Радослав Христов 2000-08-24 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Самурай Пеньо Пенев 1999-08-20 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Самурай Стоян Паскалев 1999-02-08 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Самурай Георги Брайков 1998-10-18 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
КК Самурай Радослав Кулев 1997-08-06 КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Регистриран
КК Самурай Ралица Иванова 1997-03-16 КУМИТЕ инд. -48 кг девойки Регистриран
КК Самурай Кирил Желев 1993-12-05 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
КК Самурай Янко Соколов 1987-04-10 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
КК Самурай Денислав Петров 1991-03-15 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
КК Самурай Александър Петров 2002-09-24 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Самурай Василена Кулева 2004-07-28 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Самурай Денислава Петкова 2006-11-27 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Самурай Йоана Кулева 2004-07-28 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Самурай Тулчан Мехмед 2006-06-11 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Самурай Преслав Петков 2003-04-22 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Самурай Мартин Пенев 2004-04-27 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Самурай Пеньо Пенев 1999-08-20 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Самурай Петър Ефтимов 2000-03-29 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Самурай Радослав Христов 2000-08-24 КАТА отборно младежи Регистриран
КК Самурай Марияна Иванова 1990-04-12 КАТА отборно жени Регистриран
КК Самурай Ралица Иванова 1997-03-16 КАТА отборно жени Регистриран
КК Самурай Теодора Михайлова 1982-10-06 КАТА отборно жени Регистриран
КК Самурай Георги Брайков 1998-10-18 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай Радослав Кулев 1997-08-06 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай Кирил Желев 1993-12-05 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай 2 Георги Михайлов 1981-10-15 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай 2 Петър Парушев 1991-09-19 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай 2 Янко Соколов 1987-04-10 КАТА отборно мъже Регистриран
КК Самурай 2 Алекс Алексиев 2004-03-23 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Самурай 2 Даниел Минчев 2005-07-24 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Самурай 2 Иван Кръстев 2005-06-27 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Малюкова 2003-02-28 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Петрова 2004-01-09 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Изабел Сотирова 2003-07-06 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Петрова 2004-01-09 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Екатерина Гергинова 2004-11-16 КУМИТЕ инд. -30 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Полина Тодорова 2004-06-16 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Малюкова 2003-02-28 КУМИТЕ инд. -30 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Изабел Сотирова 2003-07-06 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Анна Белла Багдасарян 2002-06-12 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Мирослав Александров 2002-04-08 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Момчил Димитров 2002-08-20 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Ронита Костадинова 2001-08-03 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Добромир Стоянов 2001-12-23 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Георги Найденов 1994-05-06 КУМИТЕ инд. -60 кг мъже Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Изабел Сотирова 2003-07-06 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Малюкова 2003-02-28 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Странджа-Йошинмон Кристина Петрова 2004-01-09 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Шото - Витяз Емилиян Друмев 2004-04-30 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шото - Витяз Гергана Енчева 2003-06-30 КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Шото - Витяз Толга Билгин 2002-01-19 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Мартин Хърватев 2002-04-23 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Емир Насуф 2002-10-29 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Красен Николаев 2002-07-19 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Теодор Апостолов 2002-11-13 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Любомир Иванов 2001-08-01 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шото - Витяз Ива Савова 2000-05-07 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Шото - Витяз Мирослав Панев 2000-08-30 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шото - Витяз Християн Христов 1998-11-21 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шото - Витяз Бедри Бедри 1999-10-28 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шото - Витяз Емилиян Йорданов 2000-03-23 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шото - Витяз Юки Юлианов 1998-10-23 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
КК Шото - Витяз Светослав Славов 1996-07-09 КУМИТЕ инд. -60 кг мъже Регистриран
КК Шурикен Иван Иванов 2003-03-28 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Шурикен Иван Иванов 2003-03-28 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Андрей Тодоров 2003-05-12 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Шурикен Явор Цебов 2004-08-14 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Рикардо Реджепи 2002-08-11 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
КК Шурикен Валентин Димитров 2006-09-02 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Шурикен Янислав Миленков 2004-12-10 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Георги Фирков 2004-05-06 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Йордан Шишков 2004-09-30 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Радослав Йорданов 2006-07-03 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Шурикен Деян Миленков 2006-02-06 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
КК Шурикен Радин Тихолов 2004-01-31 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Михаела Тодорова 2003-11-08 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Шурикен Емилиян Тасков 1999-05-30 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Цвети Григорова 2003-02-01 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Шурикен Петър Николов 2003-10-05 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
КК Шурикен Божидара Славова 2003-09-23 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
КК Шурикен Никола Христов 2004-11-02 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
КК Шурикен Цвети Григорова 2003-02-01 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Михаела Тодорова 2003-11-08 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Явор Цебов 2004-08-14 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Георги Фирков 2004-05-06 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Радин Тихолов 2004-01-31 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Андрей Тодоров 2003-05-12 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Петър Николов 2003-10-05 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Янислав Миленков 2004-12-10 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Йордан Шишков 2004-09-30 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Никола Христов 2004-11-02 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
КК Шурикен Александър Асенов 2001-08-06 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шурикен Мартин Алексов 2001-05-01 КУМИТЕ инд. -50 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шурикен Любо Алексиев 2002-10-12 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шурикен Йоана Иванова 2001-11-14 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шурикен Рикардо Реджепи 2002-08-11 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
КК Шурикен Николай Захариев 1999-11-28 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Емилиян Тасков 1999-05-30 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Володимир Георгиев 1999-12-16 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Надежда Димова 1999-02-19 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Ванеса Натова 1998-11-29 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
КК Шурикен Джулия Сотирова 1995-10-26 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
КК Шурикен Ивайло Борски 1993-03-04 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
КК Шурикен Кристина Пейчева 1996-03-24 КУМИТЕ инд. +68 кг жени Регистриран
КК Шурикен Йордан Шишков 2004-09-30 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен Радин Тихолов 2004-01-31 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен Янислав Миленков 2004-12-10 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен Божидара Славова 2003-09-23 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Шурикен Михаела Тодорова 2003-11-08 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Шурикен Цвети Григорова 2003-02-01 КАТА отборно момичета Регистриран
КК Шурикен 2 Андрей Тодоров 2003-05-12 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен 2 Георги Фирков 2004-05-06 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен 2 Петър Николов 2003-10-05 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен 3 Валентин Димитров 2006-09-02 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен 3 Деян Миленков 2006-02-06 КАТА отборно момчета Регистриран
КК Шурикен 3 Радослав Йорданов 2006-07-03 КАТА отборно момчета Регистриран
СК Будо Адриана Ивайлова 2007-12-22 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
СК Будо Симона Йорданова 2006-02-03 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
СК Будо Ванеса Захариева 2005-03-04 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
СК Будо Десислава Маринова 2006-05-11 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
СК Будо Симона Маринова 2009-08-31 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
СК Будо Християн Вътев 1997-07-23 КАТА инд. младежи Регистриран
СК Будо Християн Вътев 1997-07-23 КАТА инд. мъже Регистриран
СК Будо Цветомира Делева 1990-10-02 КАТА инд. жени Регистриран
СК Будо Никола Аначков 2003-04-14 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Будо Димитър Илия Захариев 2001-07-20 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Будо Алан Априлов 2002-12-16 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Будо Станислав Шутилов 2002-09-10 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Будо Елена Суарес 2001-02-11 КУМИТЕ инд. +50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СК Будо Валентин Йорданов 1999-03-08 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Будо Ива Иванова 1999-12-07 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
СК Будо Адриан Аличкай 1997-04-21 КУМИТЕ инд. +76 кг младежи Регистриран
СК Будо Ванеса Захариева 2005-03-04 КАТА отборно момичета Регистриран
СК Будо Десислава Маринова 2006-05-11 КАТА отборно момичета Регистриран
СК Будо Симона Йорданова 2006-02-03 КАТА отборно момичета Регистриран
СК Никон Никола Зафиров 2007-03-31 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
СК Никон Владислав Ефтимов 2006-06-21 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
СК Никон Радослав Ефтимов 2006-06-21 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
СК Никон Даниел Минчев 2005-07-24 КАТА инд. момчета 2005 Регистриран
СК Никон Йован Атанасов 2002-07-28 КАТА инд. момчета 2002 Регистриран
СК Никон Петър Ефтимов 2000-03-29 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
СК Никон Петър Ефтимов 2000-03-29 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Никон Йован Атанасов 2002-07-28 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Владимир Назъров 2004-03-31 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
СК Никон Владимир Назъров 2004-03-31 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Теодора Цанева 2006-03-23 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
СК Никон Николай Дюлгеров 2007-08-03 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
СК Никон Петър Владимиров 2006-11-13 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
СК Никон Ивана Каменова 2002-05-09 КАТА инд. момичета 2002 Регистриран
СК Никон Иван Петков 2003-07-31 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
СК Никон Бояна Стефанова 1986-08-02 КАТА инд. жени Регистриран
СК Никон Екатерина Бачева 2001-10-19 КАТА инд. момичета 2001+ Регистриран
СК Никон Петър Керацов 2003-04-19 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
СК Никон Петър Керацов 2003-04-19 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Камен Иванов 2003-03-07 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Иван Петков 2003-07-31 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Никола Цачев 2004-07-10 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Здравко Митов 2004-09-07 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Никон Денислав Стоянов 2002-08-28 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Бранка Аранджелович 1987-11-25 КУМИТЕ инд. -55 кг жени Регистриран
СК Никон Роберто Петров 2002-10-16 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Едмонд Йорданов 2002-04-22 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Йоанна Недялкова 2001-11-25 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Ванеса Тодорова 2002-11-06 КУМИТЕ инд. +50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Екатерина Бачева 2001-10-19 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Кристиан Велинов 2000-12-09 КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Ивана Каменова 2002-05-09 КУМИТЕ инд. -42кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СК Никон Александра Радкова 2000-06-15 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
СК Никон Андриан Димитров 1996-11-30 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
СК Никон Бояна Стефанова 1986-08-02 КУМИТЕ инд. -50 кг жени Регистриран
СК Никон Лора Русчева 1993-04-02 КУМИТЕ инд. +68 кг жени Регистриран
СК Никон Мартин Йорданов 1996-08-25 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
СК Никон Теодор Петров 1987-10-12 КУМИТЕ инд. -60 кг мъже Регистриран
СК Никон Николай Цанев 1979-06-08 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
СК Никон Антонио Младенов 1994-10-13 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
СК Никон Павел Иванов 1988-06-08 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
СК Никон Садък Садък 1987-02-13 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
СК Никон Йордан Кондов 1983-12-16 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
СК Никон Тервел Цвятков 1988-07-21 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
СК Никон Никола Зафиров 2007-03-31 КАТА отборно момчета Регистриран
СК Никон Николай Дюлгеров 2007-08-03 КАТА отборно момчета Регистриран
СК Никон Петър Владимиров 2006-11-13 КАТА отборно момчета Регистриран
СК Никон Екатерина Бачева 2001-10-19 КАТА отборно девойки Регистриран
СК Никон Ивана Каменова 2002-05-09 КАТА отборно девойки Регистриран
СК Никон Йоанна Недялкова 2001-11-25 КАТА отборно девойки Регистриран
СК Никон Александра Стублева 1995-04-15 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
СК Никон Бояна Стефанова 1986-08-02 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
СК Никон Бранка Аранджелович 1987-11-25 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
СК Никон Лора Русчева 1993-04-02 КУМИТЕ отборно жени Регистриран
СК Никон Антонио Младенов 1994-10-13 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Йордан Кондов 1983-12-16 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Мартин Йорданов 1996-08-25 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Павел Иванов 1988-06-08 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Садък Садък 1987-02-13 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Теодор Петров 1987-10-12 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Никон Андриан Димитров 1996-11-30 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
СК Торнадо Стефан Петеларов 2004-02-02 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
СК Торнадо Лина Тянкова 2004-10-29 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
СК Торнадо Габриела Стефанова 1999-01-07 КАТА инд. девойки ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Александър Христов 2000-03-26 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Мариян Найденов 1999-01-01 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Николай Стефанов 1999-01-07 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Моника Христова 1995-10-20 КАТА инд. жени Регистриран
СК Торнадо Стефан Петеларов 2004-02-02 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СК Торнадо Лина Тянкова 2004-10-29 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
СК Торнадо Руси Тянков 2000-02-22 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Петър Петров 1999-03-04 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Христо Дойчев 2000-02-03 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Торнадо Станчо Станчев 1997-08-26 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
СК Торнадо Александър Христов 2000-03-26 КАТА отборно младежи Регистриран
СК Торнадо Мариян Найденов 1999-01-01 КАТА отборно младежи Регистриран
СК Торнадо Николай Стефанов 1999-01-07 КАТА отборно младежи Регистриран
СК Щит Венцеслав Усов 1999-05-07 КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Регистриран
СК Щит Павел Стоянов 1991-04-25 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
СКК Спартак Плевен Мирела Йолова 2001-09-29 КАТА инд. момичета 2001+ Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Чонов 2004-10-08 КАТА инд. момчета 2004 Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Йотов 2004-03-13 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Чонов 2004-10-08 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
СКК Спартак Плевен Гергана Атанасова 2004-01-04 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
СКК Спартак Плевен Мирела Йолова 2001-09-29 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СКК Спартак Плевен Натали Йонкова 2001-10-30 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
СКК Спартак Плевен Борислав Начев 2002-07-24 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СКК Спартак Плевен Ивайло Боев 2000-03-19 КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Регистриран
СКК Спартак Плевен Ива Кръстева 2000-05-01 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
СКК Спартак Плевен Красимир Георгиев 1999-02-03 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
СКК Спартак Плевен Петър Петров 1996-11-19 КУМИТЕ инд. +76 кг младежи Регистриран
СКК Спартак Плевен Кристиян Петракиев 1998-06-01 КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Регистриран
СКК Спартак Плевен Станислав Добрев 2001-08-17 КУМИТЕ инд. -50 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СКК Спартак Плевен Марк Томов 2000-02-08 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
СКК Столетов Георги Иванов 1994-05-23 КАТА инд. мъже Регистриран
СКК Столетов Даниел Димитров 2001-05-20 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
СКК Столетов Михаела Михова 2000-05-25 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
Тангра Вяра Димчева 1999-11-07 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Дани Филев 2000-10-28 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ЦПКДК Ванеса Георгиева 2005-12-21 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
ЦПКДК Йована Касабова 2004-07-25 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
ЦПКДК Радил Христов 2003-06-13 КАТА инд. момчета 2003 Регистриран
ЦПКДК Дани Филев 2000-10-28 КАТА инд. момчета 2001+ Регистриран
ЦПКДК Айлин Каменова 2004-07-26 КАТА инд. момичета 2004 Регистриран
ЦПКДК Елина Тодорова 2006-08-14 КАТА инд. момичета 2006 Регистриран
ЦПКДК Силвия Александра Милодинова 2005-02-26 КАТА инд. момичета 2005 Регистриран
ЦПКДК Радил Христов 2003-06-13 КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
ЦПКДК Мирослав Еленков 2003-05-20 КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
ЦПКДК Светлин Занков 2004-01-12 КУМИТЕ инд. +40 кг момчета 2003, 2004 Регистриран
ЦПКДК Яни Янев 2001-08-27 КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ЦПКДК Кристиян Георгиев 2000-02-17 КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Кристияна Руменова 2000-10-16 КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Елена Янева 1999-03-09 КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Иван Будев 2000-05-25 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Георги Тодоров 1999-04-10 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Атанас Георгиев 1998-12-05 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Мартин Младжов 2000-06-01 КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Регистриран
ЦПКДК Христо Кокалов 1998-01-16 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
ЦПКДК Десислав Стефанов 1997-08-05 КУМИТЕ инд. -55 кг младежи Регистриран
ЦПКДК Антони Дамянов 1988-05-29 КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Регистриран
ЦПКДК Наньо Ленов 1986-01-04 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ЦПКДК Станислав Петров 1990-02-27 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ЦПКДК Марио Кутлев 1989-09-06 КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Регистриран
ЦПКДК Любомир Дочовски 1995-11-30 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
ЦПКДК Ангел Колев 2002-01-21 КУМИТЕ инд. -55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ЦПКДК Марио Кутлев 1989-09-06 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ЦПКДК Любомир Дочовски 1995-11-30 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ЦПКДК Борислав Ненов 1993-11-10 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ЦПКДК Антони Дамянов 1988-05-29 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ЦПКДК Наньо Ленов 1986-01-04 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ЦПКДК Станислав Петров 1990-02-27 КУМИТЕ отборно мъже Регистриран
ШКК Мак Доналд Александър Бараклийски 1995-11-20 КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Регистриран
ШКК Мак Доналд Антон Иванов 2007-01-29 КАТА инд. момчета 2006 Регистриран
ШКК Мак Доналд Мария Хаджиева 2003-01-08 КАТА инд. момичета 2003 Регистриран
ШКК Мак Доналд Анастасия Димитрова 2002-01-18 КАТА инд. момичета 2002 Регистриран
ШКК Мак Доналд Анна Костадинова 2001-12-09 КАТА инд. момичета 2001+ Регистриран
ШКК Мак Доналд Изабел Ризова 1999-01-10 КАТА инд. девойки ст. възраст Регистриран
ШКК Мак Доналд Васил Павлов 1999-04-04 КАТА инд. юноши ст. възраст Регистриран
ШКК Мак Доналд Калоян Средов 1998-01-19 КАТА инд. младежи Регистриран
ШКК Мак Доналд Елизабет Ризова 1997-01-29 КАТА инд. девойки Регистриран
ШКК Мак Доналд Мария Хаджиева 2003-01-08 КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Регистриран
ШКК Мак Доналд Анастасия Димитрова 2002-01-18 КУМИТЕ инд. -50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
ШКК Мак Доналд Анна Костадинова 2001-12-09 КУМИТЕ инд. +50 кг момичета 2001+, 2002 Регистриран
ШКК Мак Доналд Благовест Кирилов 2001-02-20 КУМИТЕ инд. +55 кг момчета 2001+, 2002 Регистриран
ШКК Мак Доналд Изабел Ризова 1999-01-10 КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Регистриран
ШКК Мак Доналд Васил Павлов 1999-04-04 КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Регистриран
ШКК Мак Доналд Елизабет Ризова 1997-01-29 КУМИТЕ инд. +59 кг девойки Регистриран
ШКК Мак Доналд Калоян Средов 1998-01-19 КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Регистриран
ШКК Мак Доналд Антон Димитров 1996-02-12 КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Регистриран
ШКК Мак Доналд Анастасия Димитрова 2002-01-18 КАТА отборно девойки Регистриран
ШКК Мак Доналд Анна Костадинова 2001-12-09 КАТА отборно девойки Регистриран
ШКК Мак Доналд Изабел Ризова 1999-01-10 КАТА отборно девойки Регистриран
ШКК Мак Доналд Благовест Кирилов 2001-02-20 КАТА отборно младежи Регистриран
ШКК Мак Доналд Васил Павлов 1999-04-04 КАТА отборно младежи Регистриран
ШКК Мак Доналд Калоян Средов 1998-01-19 КАТА отборно младежи Регистриран