Купа Аквалайф

Съзтезание
Провежда се Регистрация
от дата 2014-08-31 регистрация от 2014-08-11 00:00:00
до дата 2014-08-31 регистрация до 2014-08-30 23:59:59
остава ---


име Участници от възраст до възраст Пол тип
КАТА инд. момичета 2007 Заявени 0 8 9 Жена индивидуално
КАТА инд. момичета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 3 6 9 Жена индивидуално
КАТА инд. момчета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Мъж индивидуално
КАТА инд. момчета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 13 6 9 Мъж индивидуално
КАТА инд. момичета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 6 10 11 Жена индивидуално
КАТА инд. момичета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Жена индивидуално
КАТА инд. момчета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 17 10 11 Мъж индивидуално
КАТА инд. момчета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Мъж индивидуално
КАТА инд. момичета 2001 +, 2002 Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
КАТА инд. момичета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
КАТА инд. момчета 2001 +, 2002 Заявени Резултати схема 6 12 14 Мъж индивидуално
КАТА инд. момчета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
КАТА инд. девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КАТА инд. девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КАТА инд. юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КАТА инд. юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 5 14 16 Мъж индивидуално
КАТА инд. девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КАТА инд. девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КАТА инд. младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КАТА инд. младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КАТА инд. жени Заявени Резултати схема 4 12 45 Жена индивидуално
КАТА инд. жени Заявени 0 16 45 Жена индивидуално
КАТА инд. мъже Заявени 0 16 35 Мъж индивидуално
КАТА инд. мъже Заявени 0 16 35 Мъж индивидуално
КАТА отборно момичета Заявени 0 6 12 Жена отборно 3
КАТА отборно момичета Заявени 0 6 12 Жена отборно 3
КАТА отборно момчета Заявени 0 6 12 Мъж отборно 3
КАТА отборно момчета Заявени Резултати схема 5 6 12 Мъж отборно 3
КАТА отборно девойки Заявени 0 12 18 Жена отборно 3
КАТА отборно девойки Заявени 0 12 18 Жена отборно 3
КАТА отборно младежи Заявени 0 12 18 Мъж отборно 3
КАТА отборно младежи Заявени 0 12 18 Мъж отборно 3
КАТА отборно жени Заявени 0 16 35 Жена отборно 3
КАТА отборно жени Заявени 0 16 35 Жена отборно 3
КАТА отборно мъже Заявени 0 16 35 Мъж отборно 3
КАТА отборно мъже Заявени 0 16 35 Мъж отборно 3
КУМИТЕ инд. -30 кг момичета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -30 кг момичета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +30 кг момичета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +30 кг момичета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 3 6 9 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 7 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -30 кг момчета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 2 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +30 кг момчета 2005, 2006 Заявени 0 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +30 кг момчета 2005, 2006 Заявени Резултати схема 6 6 9 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 4 10 11 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момичета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 3 10 11 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +35 кг момичета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 4 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -28 кг момчета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Заявени Резултати схема 5 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +35 кг момчета 2003, 2004 Заявени жребий 0 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +35 кг момчета 2003, 2004 Заявени 0 10 11 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -40 кг момичета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -40 кг момичета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +40 кг момичета 2001+, 2002 Заявени Резултати схема 3 12 14 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +40 кг момичета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2001+, 2002 Заявени Резултати схема 6 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -35 кг момчета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -40 кг момчета 2001+, 2002 Заявени Резултати схема 6 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -45 кг момчета 2001+, 2002 Заявени Резултати схема 5 10 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +45 кг момчета 2001+, 2002 Заявени 0 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +45 кг момчета 2001+, 2002 Заявени Резултати схема 5 12 14 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -47 кг девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Заявени Резултати схема 6 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -54 кг девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Заявени 0 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +54 кг девойки ст. възраст Заявени Резултати схема 5 14 16 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 6 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -52 кг юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 3 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -57 кг юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 5 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -63 кг юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 2 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -70 кг юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Заявени 0 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +70 кг юноши ст. възраст Заявени Резултати схема 4 14 16 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -48 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -48 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -53 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -53 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -59 кг девойки Заявени Резултати схема 3 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -59 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +59 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +59 кг девойки Заявени 0 16 18 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -55 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -55 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -61 кг младежи Заявени Резултати схема 2 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -68 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Заявени Резултати схема 2 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -76 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +76 кг младежи Заявени 0 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +76 кг младежи Заявени Резултати схема 2 16 18 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -50 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -50 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -55 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -55 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -61 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -61 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -68 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -68 кг жени Заявени Резултати схема 2 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +68 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. +68 кг жени Заявени 0 18 35 Жена индивидуално
КУМИТЕ инд. -60 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -60 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -67 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -75 кг мъже Заявени Резултати схема 6 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. -84 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Заявени 0 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ инд. +84 кг мъже Заявени Резултати схема 5 18 35 Мъж индивидуално
КУМИТЕ отборно девойки Заявени 0 14 18 Жена отборно 3+1
КУМИТЕ отборно девойки Заявени 0 14 18 Жена отборно 3+1
КУМИТЕ отборно младежи Заявени 0 14 18 Мъж отборно 5+2
КУМИТЕ отборно младежи Заявени 0 14 18 Мъж отборно 5+2
КУМИТЕ отборно жени Заявени 0 18 35 Жена отборно 3+1
КУМИТЕ отборно жени Заявени 0 18 35 Жена отборно 3+1
КУМИТЕ отборно мъже Заявени Резултати схема 3 18 35 Мъж отборно 5+2
КУМИТЕ отборно мъже Заявени 0 18 35 Мъж отборно 5+2