5-та КАРАТЕ КУПА "Мемориал Светослав Иванов"


СК Никон
КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси,момичета
Андреа Стоянова 1
КАТА 6-7 годишни, 3 група ОРАНЖЕВИ пояси, момчета
Николай Цанев 2
Никола Михайлов 3
КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момичета
Теодора Цанева 1
КАТА 8-9 годишни, 4 група ЗЕЛЕНИ пояси, момчета
Радослав Петров 3
Петър Владимиров 7
Никола Пеев 7
КАТА 12-13 годишни, момичета
Ивана Каменова 2
КАТА Отборно 6-9 годишни , 1 група, момчета
СК Никон 2
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -30 кг.
Никола Зафиров 2
Mатей Георгиев 3
Радослав Петров 9
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. -35 кг.
Петър Владимиров 2
Никола Пеев 7
КУМИТЕ 8-9 годишни, момчета кат. +35 кг.
Красимир Дешев 2
КУМИТЕ 8-9 годишни, момичета кат. -30 кг.
Теодора Цанева 1
КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. -35 кг.
Никола Цачев 1
КУМИТЕ 10-11 годишни, момчета кат. +40 кг.
Михаел Кръстанов 7
КУМИТЕ 12-13 годишни, момичета кат. -45 кг.
Ивана Каменова 1
КУМИТЕ 12-13 годишни, момичета кат. +45 кг.
Елисавета Недялкова 3
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -40 кг.
Иван Петков 1
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. -45 кг.
Денислав Стоянов 1
Робърт Владимиров 2
КУМИТЕ 12-13 годишни, мoмчета кат. +45 кг.
Роберто Петров 7
КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмичета кат. -47 кг.
Ивана Каменова 1
КУМИТЕ 14-15 годишни, мoмичета кат. -54 кг.
Йоанна Недялкова 1