КУПА АЛЕКО

търси:

Клуб ( 1 ) Участник ( 29 ) Роден на дисциплина статус
СКК Спартак Плевен Тодор Тодоров 1999-08-10 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Денис Въцов 2005-12-09 КУМИТЕ 8-9 год. момчета -30 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Николай Петров 2004-08-02 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -35 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Ивайло Боев 2000-03-19 КУМИТЕ 14-15 год. момчета +70 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Кристиян Петракиев 1998-06-01 КУМИТЕ 16-17 год. момчета -61 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Георги Борисов 1998-09-30 КУМИТЕ 16-17 год. момчета -61 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Марк Томов 2000-02-08 КУМИТЕ 14-15 год. момчета -52 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Николай Иванов 2002-09-24 КУМИТЕ 12-13 год. момчета +50 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Борислав Начев 2002-07-24 КУМИТЕ 12-13 год. момчета +50 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Чонов 2004-10-08 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -35 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Александър Петков 2005-10-01 КУМИТЕ 8-9 год. момчета +40 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Ива Кръстева 2000-05-01 КУМИТЕ 14-15 год. момичета +50 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Гергана Атанасова 2004-01-04 КУМИТЕ 10-11 год. момичета +40 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Елица Станчева 2005-03-31 КУМИТЕ 10-11 год. момичета -40 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Костантин Василев 2008-04-29 КАТА до 7 год. момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Тихомир Тодоров 2007-07-18 Макивара 7 год. момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Тихомир Тодоров 2007-07-18 КАТА до 7 год. момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Мирела Йолова 2001-09-29 КУМИТЕ 12-13 год. момичета +45 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Мирела Йолова 2001-09-29 КАТА 12-13 год. момичета Регистриран
СКК Спартак Плевен Костантин Василев 2008-04-29 Макивара 7 год. момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Йотов 2004-03-13 КУМИТЕ 10-11 год. момчета -44 кг Регистриран
СКК Спартак Плевен Гергана Атанасова 2004-01-04 КУМИТЕ отборно комплексно-момичета Регистриран
СКК Спартак Плевен Ива Кръстева 2000-05-01 КУМИТЕ отборно комплексно-момичета Регистриран
СКК Спартак Плевен Мирела Йолова 2001-09-29 КУМИТЕ отборно комплексно-момичета Регистриран
СКК Спартак Плевен Александър Петков 2005-10-01 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Борислав Начев 2002-07-24 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Кристиян Петракиев 1998-06-01 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Марк Томов 2000-02-08 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета Регистриран
СКК Спартак Плевен Никола Йотов 2004-03-13 КУМИТЕ отборно комплексно-момчета Регистриран